13 Aralık 2017

ABD'de Dini İnançlar Nedir?Amerika hangi dine mensup? ABD dini nedir? Amerika'da yaşayan halk hangi dine mensup. ABD din ve inanç özellikleri nelerdir?

abd dini

ABD Dini Yapısı

ABD laik bir anlayışla yönetilmektedir. Fakat bu laiklik din ve devlet bakımından diğer ülkelerden biraz farklı bir yapıdadır. ABD de din ve devlet birbirinden bağımsız iki saygın mercidir. Amerika'da dinleri nüfusa oranlayacak olursak;
  • Hristiyan kesimin nüfusa oranı %75'dir. Hristiyan nüfusun; %41'i Protestan, %24'ü Katolik, %2'si Mormon, %1'i Orthodoks ve %7'si diğer Hristiyan mezhepleri tarafından oluşmaktadır.
  • Ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayan kesim nüfusun %15'ini oluşturur.
  • Musevi halkın nüfusa oranı yüzde %2'dir.
  • Diğer inançlara sahip nüfus da %8'lik bir kesimi teşgil etmektedir.
  • Müslüman halk %0.8 civarındadır. Ayrıca ABD'de; Budist, Hindu, Pagan, Druid, Vican, Şinto, Kaodaizm, Bahailik, Sihizm, Jainizm, Taoizm, Ekankar, Amerikan yerli dinlerine inanan nüfus da mevcuttur.

Artikel Terkait

1984 Kütahya doğumluyum. Bloğumda ağırlıklı olarak sosyal medya, teknoloji, dijital iletişim ve markalar hakkında yazılar yazıyorum. Pazarlama, Dijital iletişim ve Sosyal Medya alanında kendimi geliştiriyorum.


EmoticonEmoticon