Su Faturası Hesaplama


Su Faturası Hesaplama
Su faturası hesaplama işleminde ihtiyacımız olan bilgiler; bir önceki aya ait olan son endeks bilgisi, bu aya ait son endeks bilgisi ve diğer bedellerdir.

 Su faturası hesaplanırken suyun m³ cinsinden değeri hesaba dahil edilmektedir. Bu değer m³ birim fiyatı ile çarpılıp, hesaplanan tutara diğer giderler eklenerek su faturası hesabı yapılmaktadır.

Su faturası hesaplama ile güncel su borcunuzu hesaplayabilirsiniz. Hemen hesaplama işlemine geçelim;
 • Tüketim m³ Miktarı = Son Endeks - İlk Endeks
 • Su faturası tutarı = Tüketim m³ Miktarı X m³ Birim Fiyatı + Diğer kalemler

Su faturası hesaplamada kullanılan diğer kalemler nelerdir?

Su faturası hesaplaması yapılırken sadece tüketim miktarının tutarı değerindeki bedelin yanısıra; vergiler, işlem ücretleri gibi bazı diğer kalemler de hesaba katılmaktadır.
Örneğin; su sayacınız değişmişse yada açma kapama gibi giderleriniz mevcutsa bunlar su faturasına eklenmektedir. Bu diğer kalemlerden bazıları;

 • Su tarifesi
 • Atık su gideri
 • Su güvencesi bedelleri
 • Açma kapama ücreti
 • Gecikme faizi
 • Su faturası test laboratuvar ücreti
 • Su hizmetleri tarifesi
 • Kanal hizmetleri tarifesi
 • Sayaç bedeli