Ülkelerin Dinleri - Hangi Ülke, Hangi Dine İnanıyor?

Ülkelerin dinleri genel anlamda bakıldığında üç büyük din ve bu dinlere ait mezhepler etrafında toplanıyor. Dünyada en çok inanılan dinler; İslam dini, Hristiyanlık ve Musevilik. Bugünkü yazımda sizlere; hangi ülke hangi dine inanmakta, ülkelerin nüfusunun dinlere oranı ve dini mezheplerin ülkelerdeki yaygınlığı hakkında bilgiler veriyorum. Hadi hemen ülkelerin dinlerine geçelim.

Azerbaycan Dini

Azerbaycan'da resmi bir din anlayışı bulunmamaktadır. Azerbaycan'da halkın büyük bir kesimi müslümandır. Müslüman'ların büyük bir çoğunluğunu da şii müslümanlar oluşturmaktadır. Ayrıca Azerbaycan'a dini açıdan ele aldığımızda Azerbaycan'da yaşayan Rus halkı da unutmamak gerekir. Azerbaycan'da bulunan Rus'lar ortadoks hristiyanlığı benimsemişlerdir.

Afganistan Dini

Afganistan dini anlamda Müslümanlığın yaygın olarak benimsendiği bir dindir. Ülkede yaşayan halkın yüzde 99'u İslam dinine inanan Müslüman'lardan oluşmaktadır. Müslümanların yaklaşık yüzde 90'ı Sünnidir.

Avustralya Dini

Avustralya nüfusunun büyük bir çoğunluğu Hristiyan'dır. Ülkede Hristiyanlığı benimsemiş olan kişilerin nüfusa oranı yüzde 61'dir. Avustralya'da resmi bir din ise bulunmamaktadır. Hristiyan nüfusun yüzde 25'i katoliktir. Ülkede hiç bir dine mensup olmayan kişiler ise nüfusun yüzde 22'sine tekamül etmektedir.

Alaska Dini

Alaska halkı dini inançlarına baktığımızda nüfusun çoğunluğunun Hristiyan olduğunu görmekteyiz. Alaska nüfusunun yüzde 78'i Hristiyanlardan oluşmaktadır. Hristiyan nüfun mezheplere dağılımına baktığımızda ise; Protestanların ağırlıklı çoğunluk olduğunu görüyoruz. Bunun dışında yüzde 8 oranında Ortadoks ve yüzde 7 oranında Katolik nüfus bulunmaktadır. Alaskada Hristiyanlığın dışında azınlık bir kesim ateist ve budisttir.

Ülkelerin Dinleri - Hangi Ülke, Hangi Dine İnanıyor?

ABD Dini

ABD laik bir anlayışla yönetilmektedir. Fakat bu laiklik din ve devlet bakımından diğer ülkelerden biraz farklı bir yapıdadır. ABD de din ve devlet birbirinden bağımsız iki saygın mercidir. Amerika'da dinleri nüfusa oranlayacak olursak;

 • Hristiyan kesimin nüfusa oranı %75'dir. Hristiyan nüfusun; %41'i Protestan, %24'ü Katolik, %2'si Mormon, %1'i Orthodoks ve %7'si diğer Hristiyan mezhepleri tarafından oluşmaktadır.
 • Ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayan kesim nüfusun %15'ini oluşturur.
 • Musevi halkın nüfusa oranı yüzde %2'dir.
 • Diğer inançlara sahip nüfus da %8'lik bir kesimi teşgil etmektedir.
 • Müslüman halk %0.8 civarındadır. Ayrıca ABD'de; Budist, Hindu, Pagan, Druid, Vican, Şinto, Kaodaizm, Bahailik, Sihizm, Jainizm, Taoizm, Ekankar, Amerikan yerli dinlerine inanan nüfus da mevcuttur.

Avusturya Dini

Avusturya dini anlamda Katolik'lerin çoğunlukta olduğu bir ülkedir. Avusturya halkının yüzde 74'ü Katolik, yüzde 5'i Protestan'dır. Avusturya'da nüfusun yüzde 12'lik kısmı ise kendisini hiçbir dine bağlı görmüyor. Geri kalan nüfus; Ortadoks, Müslüman ve Yahudilerden oluşmakta. Kısaca anlatmak gerekirse; Avusturya dini bakımdan Hristiyan'ların çoğunlukta olduğu bir ülke.

Kosova Dini

Kosova'da nüfusun büyük bir kısmı müslümanlardan oluşmaktadır. Kosova halkının yaklaşık yüzde 95 lik kesimi müslümandır. Nüfusun geri kalanını hristiyanlar oluşturmaktadır.

Yani kısaca Kosova'da din ve inanç diyecek olursak;

 • Müslüman nüfus yüzde 95
 • Hristiyan nüfus yüzde 5

Vietnam Dini

Vietnam dini bakımdan farklı dinlere ev sahipliği yapmaktadır. Vietnam'da yaşayan halk; Budizm, Hristiyanlık, ateizm, yerel dinler ve hiç bir dine veya inanca inanmayanlardan oluşmaktadır.

Vietnam'da Nüfusun Dinlere Dağılımı

 • % 45 Yerel din ve inançlar
 • % 29,6 Hiç bir dini inancı olmayanlar
 • % 16,4 Budizme inanalar
 • % 8,2 Hristiyan
 • Diğer inanışlar

Senegal Dini

Senegal dini açıdan bakıldığından nüfusun büyük çoğunluğunun müslüman olduğunu görmekteyiz. Senegal halkının yüzde 95'i İslam dinine inanan müslümanlar tarafından oluşur. Geri kalan nüfusun dinlerine baktığımızda; yüzde 5 lik bir dilimin hristiyan, yüzde 1'lik bir dilimin ise yerli dinlere mensup olduklarını görürüz.

Meksika Dini

Meksika dini açıdan baktığımızda Hristiyanlık dininin yaygın olduğu bir ülke olarak görmekteyiz. Ülke nüfusunun çoğunluğu Roma Katolik Klisesi'ne bağlıdır. Ülke nüfusunun yüzde 89'u Katolik'tir, yüzde 5 oranında da Protestan'dır.

Zimbabve Dini

Zimbabve halkı dini anlamda Hristiyanlığı benimsemiş bir toplumdur. Halkın yüzde 85'i Hristiyan'dır. Hristiyan halkın yüzde 62'si düzenli olarak kiliseye gitmekte ve ibadetlerini gerçekleştirmektedir. Zimbabve'de nüfusun yüzde 1'lik kesimi ise İslam dinine mensuptur.

Çek Cumhuriyeti Dini

Çek Cumhuriyetinin dinine bakıldığında ateistlerin çoğunlukta olduğu görülüyor. Dünya üzerinde en çok ateist barındıran ülke Estonya'dır. İkinci sırada ise Çek Cumhuriyeti bulunmaktadır. Nüfusun yüzde 60'ı ateisttir. Ayrıca azınlık miktarda Katolik ve Protestan halk'da mevcuttur.

İskoçya Dini

İskoçya nüfusuna bakıldığında halkın yarıdan biraz fazlasının Hristiyan olduğunu görmekteyiz. 2011 yılında yapılan bir ankete göre; halkın yüzde 53'ü Hristiyan'dır. Ankete göre geri kalan kısmın yüzde 43'ü ise hiç bir dine inanmayan insanlar tarafından oluşmakta. Kısaca İşkoçya dini açıdan nüfusun yaklaşık yarısının Hristiyan olduğu geri kalan kısmının ise kendini hiç bir dine yakın olduğunu düşünmeyen bir kesimden oluştuğunu bilmemiz gerekmektedir.

Sudan Dini

Sudan'da resmi din İslam'dır. Ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman'dır. Müslüman halkın nüfusa oranı yüzde 90 civarındadır. Sudan'da Müslüman nüfusun dışında kalan nüfus Animist ve Hristiyan'lar tarafından oluşmaktadır. Müslümanları mezheplerine göre ele aldığımızda; büyük çoğunluğun Sünni geri kalanların ise  Şafii ve Maliki olduklarını görüyoruz. Hristiyan kesim ise; Kıpti ve Ortadoks'dur.

Özbekistan Dini

Özbekistan halkının büyük çoğunluğunu Müslüman'lar oluşturmaktadır. Halkın yaklaşık; yüzde 96'sı Müslümandır. Halkın geri kalan kısmı Hristiyan ve diğer dinlere mensup kişiler tarafından oluşmaktadır. Özbekistan dini açıdan özgür bir ülkedir. Özbekistan'da 16 adet dine ait 2226 dini kuruluş bulunuyor. Özbekistan gerçekten dini anlamda özgürlükler ülkesi.

Letonya Dini

Letonya dini açıdan incelendiğinde halkının büyük bir çoğunluğu Hristiyan'dır. Nüfusun;
 • Yüzde 34,2'si Lüterci
 • Yüzde 24,1'i Katolik
 • Yüzde 17,8'i Ortadoks
geriye kalan kısmı ise diğer dinlere mensuptur.

Malta Dini

Malta'da resmi din Hristiyanlıktır. Malta devlet okullarında Din eğitimi zorunlu bir ders olarak verilmektedir. Malta halkının yüzde 98'i Roma Katolik Klisesi'ne bağlıdır. Ayrıca Malta'da yaklaşık 360 klise bulunuyor. Kısaca Malta dini denildiğinde; halkın büyük bir kısmının Hristiyan olduğu bir toplum görmekteyiz.

El Salvador Dini

El Salvador halkının büyük bir çoğunluğu Hristiyandır. Hristiyanlar incelendiğinde; yüzde 47 oranında Katolik ve yüzde 33 oranında Protestan mezheplerine bağlı nüfus olduğu görülmektedir. Halkın geri kalan kısmı ise; her hangi bir dine inanmamaktadır. Kısaca El Salvador dini açıdan bakıldığında Hristiyan bir toplum olarak görülmektedir.

Polonya Dini

Polonya dini açıdan bakıldığında Avrupa'nın en dindar ülkesi olarak görülmektedir. Polonya halkının yüzde 90'ını katolikler oluşturmaktadır. Bu nüfusun da yüzde 80'inin düzenli bir şekilde kliseye gittiği söylenmekte. Polonya din ve devlet işlerini henüz ayırabilmiş değildir. Dini anlamda çok katı kurallar vardır. Katolikliği irdelemek pek mümkün değildir. Polonya nüfusunda yaklaşık olarak 5000 kişinin de Tatar Müslüman olduğu bilinmektedir.

Kamboçya Dini

Kamboçya halkı dini açıdan incelendiğinde büyük bir kısmının budist olduğunu görmekteyiz. Halkın yaklaşık olarak yüzde 95'i budistlerden oluşuyor. Ülkede toplam 4392 adet tapınak mevcut. Bu çok ciddi bir sayı. Theravada Budizm'i ülkede resmi din olarak kabul görüyor. Halkın yüzde 5'lik kısmı ise Müslüman, Hristiyan ve ateistlerden oluşmakta.

Ermenistan Dini

Ermenistan Hristiyan tarihinde ilk kez 301 yılında Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul etmiştir. Günümüzde ise Ermenistan'a baktığımızda seküler bir yapı görüyoruz. Ermenistan dini inanç bakımından nüfusa bakıldığında; yüzde 93 oranında Ermeni Apostolik Klisesi'ne bağlı bir halk görüyoruz. Bunun dışında kalan kesim ise; Katolik, Rus Ortadoks, Ezidi, Müslüman, Musevi ve ateistlerdir. Kısaca Ermenistan dini anlamda Hristiyanlığın benimsendiği ve çoğunluğun Hristiyan olduğu bir yerdir.

Kırgızistan Dini

Kırgızistan'da halkın büyük bir çoğunluğu Müslüman'dır. Ayrıca Kırgızistan'da; Hristiyan, budist ve ateistler de bulunmaktadır. Nüfusun dinler arası oranlarına gelecek olursak eğer;
 • Kırgız halkın yüzde 80'i müslüman'dır. 
 • Hristiyanların nüfusa oranı yüzde 17'dir.
 • Nüfusun geri kalan yüzde 3 lük kesimi ise budist ve ateistler tarafından oluşmaktadır.

Norveç Dini

Norveç'i incelediğimiz zaman düşünce özgürlüklerinin olduğu bir ülke görüyoruz fakat konu din olduğunda pek de öyle görünmüyor. Norveç'te 1845 yılına kadar Hristiyanlık'tan başka bir dine mensup olmak yasaktı. Günümüzde bakıldığında ise din ve devlet işleri hala ayrılmaya çalışılmaktadır. Norveç'te halkın yüzde 80'i kiliseye kayıtlıdır. Yani kısaca Norveç ve din denildiğinde aklımıza gelmesi gereken din Hristiyanlık oluyor.

Gürcistan Dini

Gürcistan nüfusunun büyük çoğunluğu Ortadoks Hristiyanlar tarafından oluşmaktadır. Gürcistan'da nüfusun dinlere oranına bakacak olursak; yüzde 82'lik kısmının Ortadoks Hristiyan olduğunu görüyoruz. Gürcistan'da ayrıca; Müslüman, Apostik ve Katolikler de bulunmaktadır.

Libya Dini

Libya dini açıdan incelendiğinde halkın büyük bir çoğunluğunun Müslüman olduğu görülmektedir. Libya halkının yüzde 97'lik kısmını Müslüman'lar oluşturmaktadır. Halkın geri kalan azınlığı ise diğer dinlere mensuptur.

Japonya Dini - Japonlar hangi dine inanıyor?

Japon halkı dinsel açıdan geleneklerine bağlı bir halk. Japonya nüfusunun yüzde 96'sı Budist ve Şintu dinine inanan insanlardan oluşuyor. Japonya'da yine Çin'de olduğu gibi bir çok tapınak bulunmakta. Ayrıca Japonya'da budist ve şintuların yanı sıra; taoizm ve konfüçyüsçülük inancı da yaygın.

Çinli'ler hangi dine inanmaktadır?

Çin'de bir çok tapınak mevcuttur. Çin nüfusuna bakıldığında; Taocu, Budist, Çin Folklorik dinlerine bağlı oldukları görülmektedir. Durum bu şekilde görülmekte ama; ABD de bulunan bir araştırma firması Çin'de dini açıdan bir araştırma yapıyor ve sonuç Çin nüfusunun çok büyük bir kısmının her hangi bir dine inanmadığı ortaya çıkıyor.

Biz yine de Çin resmi verilerine bakacak olursak; Çin'de yaşayanların yüzde 6,3'ünün ateist, yüzde 6,2'sinin budist, yüzde 2,3'ünün de Hristiyan olduğunu söyleyebiliriz.

Mozambik dini

Mozambik; Hristiyan, Müslüman ve Animistlerin yaşadığı bir yerdir. Mozambik'de dini açıdan en fazla kişinin inandığı din Hristiyanlık'tır. Mozambik nüfusunun yarıdan fazlası Hristiyanlar tarafından oluşmaktadır. Hristiyanlardan sonra en büyük çoğunluk dini ise Animistler tarafından oluşur. Müslüman'ların nüfusa oranı ise yüzde 17 dir.

Malezya Dini

Malezya'da resmi din İslam'dır. Malezya çok çeşitli etnik kültürlerden meydana gelmektedir. Bu sebeple dini açıdan bir çeşitlilik söz konusudur. Malezya'da halkın yarısından fazlası Müslüman'dır sayı olarak ikinci büyük din ise Budizm'dir. Üçüncü sırada ise Hristiyanlık gelmektedir. Malezya'da ayrıca; Hinduizm, Konfüçyüscü, Taoizm, Sihizm, Şamanizm, Bahailik, Animizm gibi dinlere inanan insanlar da bulunmaktadır.

Bahamalar Dini

Bahamalar bir takım adadan oluşmaktadır. Bu adalar topluluğu dini açıdan incelendiğinde halkın büyük çoğunluğunun Protestan Hristiyan'lar tarafından oluşturulduğu görülmektedir. Protestan halkın dışında Bahamalar'da yüzde 14'lük bir nüfusun da Katolik olduğu görülüyor. Kısaca anlatmak gerekirse Bahamalar dini açıdan Hristiyan'ların çoğunlukta olduğu bir yerdir diyebiliriz.

Mauritus Dini

Mauritus'da yaşayan halkın büyük çoğunluğunu Hinduizm'e inanan insanlar oluşturmaktadır. Mauritus'da yaşayan Hinduların halka oranı yüzde 48,5'dir. Ülkede Hinduizm'e göre çeşitli dini ritüeller gerçekleştirilmekte ve bu günler dini tatil olarak ilan edilmektedir. Mauritus'da Hindu halkın yanı sıra; Hristiyan ve Müslüman nüfus da bulunmaktadır. Hristiyanlar ülke nüfusunun yüzde 32,7'lik kısmını oluşturuken, müslümanların oranı yüzde 17,3'dür. 

Honduras Dini

Honduras dini açıdan bakıldığında; nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Roma Katolik Klisesine bağlı Katolikler oluşturmaktadır. Hristiyanlık dininin dışında azınlık oranda; Müslüman, Budist, Yahudi ve Rastafaryan'da Honduras'ta yaşamaktadır.

Katar Dini

Katar nüfusunun büyük bir bölümü Müslüman'dır. Nüfusun yüzde 67'si Müslüman'lardan oluşmaktadır. Müslüman nüfusun büyük bir çoğunluğu da Sünni'dir. Ayrıca Katar'da yüzde 13'lük bir oranla en büyük ikinci din Hinduizm'dir. Hindulardan sonra sırası ile; Hristiyanlık ve Budistlik diğer dinler arasındadır.

Mali Dini

Mali halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman'dır. Büyük bir çoğunluğunun Sünni olduğu müslümanla'ın Mali nüfusuna oranı yüzde 97'dir. Katoliklerin ve Protestanların oluşturduğu Hristiyan kesimin nüfusa oranı ise yüzde 3'dür. Çok küçük bir azınlık grubun ise Afrika yerel dinlerine inandığı bilinmektedir. Mali'de din ve inanç özgürdür. Mali halkının dini, dinlerine olan bağlılığı hiç bir zaman sorgulanmamakta ve Devlet tarafından her din ve dine inanan kişi eşit muamele görmektedir.

Uganda Dini

Uganda halkını dini açıdan incelediğimizde büyük çoğunluğun Hristiyan olduğunu görmekteyiz. Yüzdelik oranda baktığımızda bu oran yüzde 85'dir. Ayrıca Uganda'da yüzde 12 oranında Müslüman da yaşamaktadır. Müslümanların çoğunluğu Sünni mezhebine bağlıdır. Afrika yerel dinlerine inanan halkın nüfusa oranı ise yaklaşık yüzde 1'dir.

Irak Dini

Irak nüfusunun yüzde 70'ini araplar, yüzde 20'sini kürtler ve yüzde 10'unu ise Türkmen, süryani ve bazı etnik azınlıklar oluşturmaktadır. Irak dini açıdan bakıldığında ise yüzde 97'lik kesimin müslüman, yüzde 3'lük bir azınlığın ise diğer dinlere inandığını görüyoruz. Ayrıca Irak nüfusunda büyük çoğunluğa sahip olan müslümanların da yüzde 60'ı şii, yüzde 40'ı ise sünnidir.

Karadağ Dini

Karadağ inançlarına son derece bağlı bir halktan oluşmaktadır. Ortadoks Hristiyan'lar Karadağ'da çoğunluk sayıdadır. Ayrıca bunun yanı sıra ülkede Katolik'ler ve Müslüman'lar da yaşamaktadır. Ülkede Müslüman nüfus; Slavik Müslüman'lar ve Arnavutluk Müslüman'ları olarak iki gruba ayrılmaktadır. Karadağ'da yaşayan yüzde 1,24'lük azınlık ise ateisttir. Kısacası Karadağ dini açıdan incelendiğinde; Hristiyanların çoğunlukta olduğu, azınlık sayıda Müslüman ve ateist grupların yaşadığı bir yerdir.

Etiyopya Dini

Etiyopya'ya dini anlamda baktığımızda bir kaç farklı dinin benimsendiğini görüyoruz. Etiyopya halkının yüzde 67,2'si Hristiyan'lığı benimsemiştir. Hristiyanlık Etiyopya'da en çok kişinin mensup olduğu dindir. Ülkede en büyük ikinci din ise; Müslümanlık'tır. Ayrıca Hristiyan kesimin; yüzde 43,5'i Ortadoks, yüzde 18,5'i Protestan ve yüzde 0,7'si Katolik mezheplerine yönelmiştir.

Moğol Dini

Moğollarda ülkenin yüzde 97'lik çok büyük bir çoğunluğu Tibet Budizmi'ni benimsemiş ve dini açıdan budisttir. Ülkenin güney doğusunda azınlık halde Kazak halk yaşamaktadır. Kazaklar Müslüman'lığı benimsemiştir. Moğolistan'da diğer azınlık dinler ise; Hristiyanlık ve Şamanizm'dir.

Şili Dini

Şili dini inanışlar bakımından oldukça özgür bir ülkedir. Şili'de yaşayan nüfusun yüzde 70'i Katolik'tir. Agnostiklerin ve ateistlerin ülke nüfusuna oranı ise yüzde 25 düzeylerindedir. İnanç özgürlüklerinin yaşandığı Şili'de farklı mezheplere ait kiliseler bulunmaktadır.

Ruanda Dini

Ruanda dini açıdan Hristiyan bir toplumdur. Hristiyan olanların sayısı oldukça fazladır. (Nüfusun yüzde 93,4'ü) Hristiyan kesimin yüzde 49,5'ini Katolik'ler, yüzde 39,4'ünü Protestan'lar, yüzde 4,5'luk kısmını da diğer Hristiyan mezheplerine bağlı insanlar oluşturmaktadır. Ruanda'da Müslüman halkın nüfusa oranı ise yüzde 1,8'dir. Bunların dışında Ruanda'da yerel dinlere inanan çok az sayıda bir azınlık mevcuttur.

İrlanda Dini

İrlanda nüfusuna dini açıdan bakıldığında Hristiyan sayısının fazla olduğu gözümüze çarpmakta. Nüfusun yüzde 78'i Katolik, yüzde 2,6'sı da Protestan. İrlanda'da hiç bir dine inanmayanların sayısı ise yüzde 9,8 oranında. Yani kısacası İrlanda dini açıdan Hristiyan'ların çoğunlukta olduğu bir toplum.

Porto Riko Dini

Porto Riko halkı dini açıdan Hristiyan'lığı benimsemiştir. Halkın büyük bir kısmı Hristiyan'dır. Hristiyan'ların; yüzde 56'sı Katolik, yüzde 33'lük kısmı ise Protestan'dır. Geri kalan Hristiyan'lar ise farklı mezheplere sahiptir.

Jamaika Dini

Jamaika farklı etnik kültürlerin bir araya geldiği bir yerdir. Ülkenin çoğunluğu Hristiyan'dır. Jamaika'da dinsel açıdan Hristiyanların dışında ruhani güçlere inananların sayısı da oldukça fazladır. Kısacası Jamaika dini açıdan Hristiyan halkın çoğunlukta olduğu bir toplumdur.

İsrail Dini

İsrail'de yaşayan halkın büyük çoğunluğunu Yahudi olduğunu düşünen insanlar oluşturmaktadır. Fakat ben İsrail'lilerin her hangi bir kutsal dine mensup olduklarını düşünmüyorum. Çünkü; hiç bir dinde suçsuz çocukların öldürülmesi, kadınların dövülmesi ve öldürülmesi, insanlara işkence yapılması geçmez. Neyse konumuza dönecek olursak İsrail'de azınlık oranda Müslüman ve Hristiyan'da yaşamaktadır.

Tacikistan Dini

Tacikistan'da resmi bir din yoktur. Ülkede yaşayan halkın büyük bölümü müslümandır. Müslüman halk nüfusun yüzde 98'lik bir kısmını temsil etmektedir. Müslümanların büyük bir kısmı Sünni ve Hanefi mezhebine mensuptur. Azınlıkta kalan bir kısmı ise Şii'dir. Tacikistan'da nüfusun geri kalan yüzde 2'lik kısmı ise; Hristiyan, budist, zerdüştler oluşturmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Dini

Kuzey Kıbrıs dini açıdan müslümanlığın yaygın olduğu bir yerdir. Kuzey Kıbrıs nüfusunun yaklaşık yüzde 99 luk kesimi müslümandır. Bunun dışında azınlık sayıda ortadoks ve katolikler bulunmaktadır. Kıbrıs'ta görev yapacak din görevlileri Türkiye'den gitmektedir.

Litvanya Dini

Litvanya'da halkın büyük bir çoğunluğu Hristiyan. Hristiyan olan halkın ise; yüzde 77'si katolik, yüzde 4'lük kısmı ise ortadoks'tur. Litvanya halkı dini inanışlarına bağımlı bir halktır. Litvanya nüfusunda yüzde 6'lık bir kısım ise hiç bir dine mensup değil.

Nijerya Dini

Nijerya'da dini anlamda en çok yoğunluğun olduğu din Müslümanlık'tır. Nijerya nüfusunda müslümanlar yüzde 50'lik bir dilimde yer almaktadır. Nijerya'da ayrıca yüzde 40'lık kesim hristiyan, yüzde 10'luk kesimi de Museviler ve ateistler tarafından oluşmaktadır.

Küba Dini

Küba'da devlet dine pek karışmaz. Dini kurumlar devletten ayrıdır. Küba dini inanç bakımından; nüfusun yüzde 60 oranında katolik ve yüzde 5 oranında protestanlardan oluşmaktadır. Kalan kısım ise bölgeye özgü bir din olan Santeria inancına sahiptir.

Sri Lanka Dini

Sri Lanka çok dinli bir ülkedir. Ülke nüfusunun yüzde 70'lik bir çoğunluğu Budizm'e inanan Budist'lerden oluşmaktadır. Budizm'den sonra en yaygın kabul edilen din ise Hinduizm'dir. Ayrıca Sri Lanka'da azınlık oranda Müslüman halk da mevcuttur.

Brezilya Dini

Brezilya'da dini bakımdan nüfusun yüzde 83'lük kısmı Hristiyan. Hristiyan nüfusu Katolik ve Protestanlar oluşturmakta. Nüfusun yüzde 9'u hiçbir dine inanmıyor. Geri kalan azınlık ise; Müslüman, Yahudi ve diğer dinlere inanan kişilerce oluşmakta.

Fas Dini

Fas'da dini inanış bakımından Müslüman'ların sayısı oldukça fazla. Fas nüfusunun yüzde 99'luk kısmı Müslümanlar tarafından oluşmaktadır. Geri kalan yüzde 1 lik azınlık kesim ise Hristiyan ve Yahudilerden oluşmaktadır.

Kamerun Dini

Kamerun'da nüfusun çoğunluğu Hristiyan. Kamerun'da Hristiyanların mezheplere göre dağılımı ise;
 • Katolik, yüzde 38,4
 • Protestan, yüzde 26,3
 • Ortadoks, yüzde 0,5
 • Geri kalanı diğer Hristiyan mezhepler
Nüfusun yüzde 69,2'sinin Hristiyan olduğu ülkede sayı olarak ikinci büyük din ise Müslümanlık. Müslümanların nüfusa oranı yüzde 20,9.

Gana Dini

Gana dini bakımdan Hristiyan'lığın yaygın olarak kabul edildiği bir yer. Nüfusun yüzde 71,2'si Hristiyan. Hristiyan halkın; yüzde 28,3'ü Pentacosizm, 18,4'ü Protestan, 13,1'i Katolik, 11,4'ü diğer Hristiyan mezheplere sahip kişiler tarafından oluşmaktadır. Ayrıca Gana nüfusunun yüzde 17,6 lık kısmı Müslüman ve yüzde 5,2'side diğer Afrika dinlerine inanmaktadır. Kısaca Gana dini anlamda çoğunluğun Hristiyanlığı kabul ettiği bir ülke.

İsveç Dini

İsveç dini anlamda Hristiyan bir yapıya sahiptir. Protestan, Ortadoks ve Katolik Hristiyanların yanısıra ülkede; Müslümanların sayısı da oldukça fazladır.

Lübnan Dini

Lübnan dini bakımdan oldukça renkli bir ülke. Ülke nüfusunun yüzde 54'ünü müslümanlar oluşturmakta. Müslüman halkı Şii ve Sünniler oluşturmakta. Bunun dışında Lübnan halkının yüzde 40'ını Hristiyanlar oluşturuyor. Ayrıca azınlık olarak ülkede; Dürziler, Yahudiler ve Hindular yaşamakta. Neden renkli dediğimize gelince; Lübnan'da 18 den fazla inanış mevcut. 

Kısaca Lübnan dini açıdan; Müslümanların ve Hristiyanların çoğunlukta olduğu bir ülke.

Kenya Dini

Kenya'da genel anlamda nüfusun çoğunluğunun inandığı din Hristiyanlık'tır. Nüfusun yüzde 82,5 'i Hristiyandır.

Hristiyan olan halkın da; yüzde 23,3'ü katolik, yüzde 47,4'ü protestan ve geri kalan yüzde 11,8'lik kısmı da diğer mezheplere mensuptur. Kenya'da Hristiyan'lıktan sonra en çok inanılan din Müslümanlık'tır. Kenya nüfusunun yüzde 11,1 lik kısmı Müslüman'dır. Azınlıkta kalan bir kısım ise; çeşitli yerel dinlere ve hiç bir dine inanmayanlar oluşmaktadır.

Kenya dini kısaca; çoğunluğunun Hristiyanlığı benimsediği bir ülkedir. Ülkede sayı bakımından ikinci din ise Müslümanlıktır.

İsviçre Dini

İsviçre'de resmi olarak benimsenmiş bir din yoktur. Nüfusun çoğunluğunu Hristiyan'lar oluşturmaktadır.

Hristiyan kesimin yüzde 71'i Katolik, yüzde 38'i Reformcular, yüzde 26'sını da Ortadokslar oluşturmaktadır. Ülkede azınlık olarak da; Müslüman, Yahudi, Budist ve Hindu halk bulunmaktadır.

İsviçre dini bakımdan kısaca; Hristiyanların çoğunlukta olduğu bir ülkedir ve resmi olarak benimsenmiş bir din bulunmamaktadır.

Macaristan Dini

Macaristan dini açıdan Hristiyan bir ülkedir. Ülkede yaşayan halkın büyük bir çoğunluğu Hristiyan ve bunların çoğunluğuda Katolik'tir. Bunların yanı sıra Macaristan'da Kalvinizm ve Luteryen halk da mevcuttur. Azınlık olarak Macaristan'da dini inancı Ortadoks Hristiyanlar ve Yahudiler de bulunuyor.

Kısacası Macaristan dini açıdan; Katolik Hristiyanların çoğunlukta olduğu bir ülke.

Bulgaristan Dini

Bulgaristan dini anlamda nüfusun çoğunluğunun Hristiyan olduğu bir ülkedir. Bulgaristan'da Hristiyan inancına sahip halkın büyük bir çoğunluğu Ortadoks'lardan oluşmaktadır.

Hristiyan'lıktan sonra Bulgaristan'da en çok inanılan din Müslümanlık'tır. Bulgar Müslüman halka Pomak denir. Bu iki dinden sonra nüfusun geri kalan yüzde 0,91'i Musevi ve yüzde 0,29 Gregoryan'dır. 

Endonezya Dini

Endonezya Dünya'nın en kalabalık Müslüman ülkesidir. Endonezya aynı zamanda nüfus bakımından Dünya'nın en çok nüfusa sahip dördüncü ülkesidir.

Endonezya dini açıdan sadece müslümanlara ev sahipliği yapmıyor. Aynı zamanda Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm ve Konfüçyanizm gibi farklı inançlara sahip halklara da ev sahibi. Endonezya halkının yüzde 87,18 lik bölümü müslüman. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Daha öncede belirttiğim gibi Dünya'da en çok müslümanın yaşadığı ülke Endonezya.

Endonezya dini açıdan; Müslüman, Hristiyan, Hindu, Budist ve Konfüçyanizm inançlarına sahip insanlar tarafından oluşan bir ülke.

Mısır Dini

Mısır'da yaygın olarak inanılan din Müslümanlık'tır. Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu Sünni'dir. Mısır dini açıdan yüzde 90 Müslüman, yüzde 9 kıptilerden oluşmaktadır. Burada yaşayan kıptiler; İskenderiye Kıpti Ortadoks Klisesi'ne bağlıdırlar. Kıptilerin kökenleri eski mısıra dayanır, unutulmaya yüz tutmuş kendilerine ait bir dilleri vardır.

Singapur Dini

Çok farklı ırkların yaşadığı Singapur'da haliyle inanılan farklı dinler mevcut. Singapur'da yaşayan halkın büyük çoğunluğunu Çinli'ler oluşturmakta. Bu sebeple; Singapur dini inanç bakımından budist, hristiyan, konfüçyüsçü, taoist gibi inançlara inananların sayısı oldukça fazla.

Singapur halkının yüzde 33'ü budist, yüzde 18'i hristiyan, yüzde 15'i müslüman, yüzde 17'sida hiçbir dine inanmayanlardan oluşuyor. Geri kalan küçük bir kesim hindu ve folk inançlarına sahip.

Makedonya Dini

Makedonya'ya dini açıdan baktığımızda; yaşayan nüfusun büyük çoğunluğunu ortadoks hristiyanlar oluşturmaktadır. Yüzde 64,7 lik bu kesim Makedonya ortadoks klisesine bağlıdır. Diğer hristiyanlar yüzde 0,37 lik kesimi temsil etmektedir. Yüzde 33,3 lük diğer kesim ise müslümandır.

Müslüman kesimin çoğunluğunu; Türkler, Arnavutlar ve Romanlar oluşturur.Makedonya'da 1842 klise ve 580 adet cami bulunmaktadır.

Nepal Dini

Nepal dini anlamda hinduizm ve budizm dinlerine mensup insanların yaşadığı bir yerdir. Nepal'de yaşayan halkın yüzde 81,3 ü hindu inancına sahipken, yüzde 9 luk bir kısmı ise budist bir dini inanca sahiptir. Budistler için kutsal bir mekan olduğuna inanılan Lumbini şehride Nepal'de bulunmaktadır.

Sırbistan Dini

Sırbistan anayasalarına göre halk dini anlamda tamamen özgür. Sırbistan dini açıdan bakıldığında Hristiyan halkın çoğunlukta yaşadığı bir ülke. Sırbistan nüfusunun yüzde 85 ini Ortadokslar, yüzde 6 sını katolikler ve yüzde birlik kısmını protestan hristiyanlar oluşturuyor.

Sırbistan'da müslümanların nüfusa oranı ise yüzde 3. Nüfusun geri kalan küçük bir kısmı ise musevi, ataist ve diğer dini inançlara mensup.

Haiti Dini

Haiti aslında pek bilinen bir yer değildir. Haiti dini ise biraz karmaşıktır. Haiti nüfusunun büyük bir kesimi Vudu (Voodoo) inancına sahiptir. Haiti dini bakımdan tam anlamıyla büyücülükle uğraşan insanlarla dolu bir yer.

Haiti'de yaşayan Afro halkın büyük bir kısmı büyücülükle geçimini sağlar, büyü ile ilgili kendilerince ayinler yaparlar ve hatta söylentilere göre bu ayinlerde insan kurban ederler. 

Maldivler Dini

Maldivler şüphesiz gezilmesi gereken Dünya'nın cennet köşelerinden birisi. Maldivler dini inanç bakımından Müslüman bir ülke. Maldivlerde halkın yüzde 97'si Müslüman.

Maldivler halkının dini inancı uzun yıllar öncesinde budizmdi. Arap gezgin Al-Bar Bari nin Maldivler'e gitmesi ve Müslümanlığı yayması sayesinde halkın çok büyük bir kısmı Müslüman olmuştur.

Venezuela Dini

Venezuela dini açıdan Hristiyanlığı benimsemiş bir ülkedir. Venezuela dini inancında nüfusun büyük bir çoğunluğu; Güney Amerika'da bulunan ülkelerin çoğunda olduğu gibi Roman Katolik Klisesine mensuptur.

Venezuela'da Hristiyanların geri kalanı olan yüzde 16 lık kesim ise Protestandır. Venezuela nüfusunun yüzde 3 lük kesiminin dini inancını Müslüman, yahudi ve budistlerden oluşurken, yüzde 9 luk bir kesim ise; ateist, agnostik ve yerel dini inançlara mensuptur.

Tanzanya Dini

Tanzanya dini anlamda; Müslüman, Hristiyan ve diğer yerel dinleri benimsemiş bir nüfusa sahiptir. Tanzanya'da yaşayan nüfusun yaklaşık üçte ikilik kısmı Hristiyan, üçte birlik kesim ise Müslüman'dır. Geriye kalan çok az bir nüfus ise yerel dinlere sahip olanlar ve hiç bir dini inancı olmayan kişilerden oluşmaktadır.

Kazakistan Dini

Kazakistan dini anlamda Müslümanlığı benimsemiştir. Kazakistan nüfusunun yüzde 70 'li kesimi Müslümandır. Kazakistan'da resmi bir din yoktur. Nüfusun yüzde 26 'lık bir kesimi ise Hristiyandır. Kazakistan' da nüfusun büyük bir çoğunluğu bu iki dine mensuptur. Geri kalan yüzde 4 'lük kesim ise budist, yahudi ve hiç bir dine mensup olmayan kişiler tarafından oluşmaktadır.

Filipinler Dini

Filipinler dini olarak Hristiyanlık dinine yönelmiş bir millettir. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre Katolikler nüfusun yüzde 82,9 'unu, Protestanlar ise nüfusun yüzde 5 'ini kapsamaktadır. Nüfusun yüzde 2 'lik kısmı ise geleneksel dini inançlara sahiptir. Filipinler'de bu kesimin içinde Sünni İslam dinine sahip olan kişilerin sayısı çoğunluktadır.

Kağıttan Uçak Yapımı - En Fazla Havada Kalan Model


Bugün hep birlikte kağıttan uçak yapımını öğreniyoruz. Yapacağımız uçak için ihtiyacımız olan tek şey bir A4 kağıdı. Eğer üzerine desenler yapmak isterseniz, boya kalemlerinizi de hazırlayabilirsiniz.

Çocukluğumuzun vazgeçilmez oyuncaklarından biridir kağıttan uçaklar. Önce en temel uçak modelini yapardık. Sonrasında da aşama aşama uçağımızı modifiye ederdik. Uçak kanatlarına desenler çizerdik. Kağıttan yaptığımız uçakları, arkadaşlarımızın uçaklarıyla yarıştırırdık. Bakalım kimin uçağı daha fazla uçacak diye.

kağıttan uçak yapımı

Bugün yapacağımız uçak, doğru yapıldığında en fazla havada kalan uçak modeli. Göstereceğim kağıttan uçak yapımı aynı zamanda en kolay yapılan kağıttan uçak.

Kağıttan uçak yapım aşamaları

Kağıttan uçak yapımı işlemlerini aşağıda belirttiğim şekilde 6 adımda yapabilirsiniz. Resimlerin altında bulunan rakamların açıklamaları resimlerin alt kısımlarında bulunmaktadır.

kağıttan uçak yapımı 2

1. Uçak yapımının birinci aşamasında A4 kağıdımızı dikey olarak tam ortasından ikiye bölecek şekilde katlıyoruz.
2. Katlama esnasında oluşan çizginin tam ortasına gelecek şekilde yukarıda bulunan kenarları katlıyoruz.

kağıttan uçak yapımı 3

3. Üst kenarlar katlandıktan sonra, aynı noktalardan bir kez daha katlıyoruz.
4. Kağıttan uçak yapımı aşamalarından bir numarada yaptığımız katlamayı tekrarlıyoruz ve kanatları birbirine birleştiriyoruz. Bu aşamada iki kanadın eşit şekilde birleşmesine dikkat etmemiz gerekiyor.

kağıttan uçak yapımı 4

5. Uçağımızın kanatlarının tam olarak oluşturulması aşaması.
6. Kağıttan uçak yapımında yapmış olduğumuz uçak kanatlarının arasını ayrılmaması için yapıştırıyoruz.

Otel Reklamı Nasıl Yapılır?

Otel işletmecilerinin en büyük sorunlarından biri otel reklamları ile ilgili oluyor. Otelinizin reklamını en iyi şekilde yapmak istiyor ama otel reklamı nasıl yapılır? bilmiyorsanız bu yazımı mutlaka okumalısınız.

otel reklamı nasıl yapılır

Otel reklamı yapmak için en iyi reklam seçenekleri hangileri?

Öncelikle otel reklamı yapmak ile etkili otel reklamı yapmak arasında çok büyük bir fark olduğunu bilmemiz gerekiyor. Doğru ortamlarda yapılmayan reklamlar maalesef ki para ve zaman kaybından öteye gidemezler. Gelin şimdi otel reklamı nasıl yapılır? otelimize reklam yoluyla nasıl müşteri çekeriz? hep birlikte inceleyelim.

Adwords reklamları

İnternet kullanımının giderek yaygınlaştığı günümüzde, reklam vermenin en etkili yollarından biri Adwords reklamlarıdır. Google firmasına ait olan Adwords da verdiğiniz reklamlar en kısa yoldan kullanıcılara ulaşmaktadır.

Tabi herşey bununla bitmiyor. Otelimizin reklamını Adwords'e eklemeden önce Adwords'de reklam nasıl verilir? biraz araştırmanız gerekiyor. Çünkü Adwords reklamları diğer firmalar ile rekabet etmemizi gerektiriyor. Adwords'e reklam verirken; anahtar kelime araştırması, anahtar kelimedeki rekabet ve tıklama başı ücreti araştırmamız gerekmekte.

Örneğin; Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otele reklam verirken hangi kelimeleri arayan kullanıcılara reklamımızın gözükmesini isteriz. Hemen söyleyim; Kemer Otelleri, Kemerdeki uygun oteller, Antalya Kemer Otelleri gibi aramalarda otelimizin reklamının görünmesi etkili olacaktır. Burada diğer firmalarla rekabet içinde olacaksınız.

Çünkü bu anahtar kelimelere reklam veren diğer otellerde olacak. Burada tık başı ücret ayarlamasını iyi yapmalısınız. Eğer çok düşük bir ücret ödemek isterseniz, reklamınız daha yüksek ücret veren firmalar olduğu sürece yayına girmez ve görünmez. Yine eğer gereğinden yüksek bir fiyat verirseniz reklamlarınız görünüz ama reklam maliyetiniz ciddi oranda artar. Bu sebeple Adwords'e otelinizin reklamını verirken, Google Keyword Planner aracını kullanarak anahtar kelimenizin aranma hacmi, tık başı maliyeti ve rekabet ortamını incelemeniz gerekir.

Eğer ben bunlarla uğraşamam diyorsanız, bu konuda danışmanlık hizmeti veren Google Partner firmalarından biri ile anlaşabilirsiniz. Siz firmaya ödemek istediğiniz aylık reklam ücretini belirlersiniz firma sizin yerinize bütün bu araştırmaları yapar.

Sosyal medya ile otel reklamı nasıl yapılır?

Artık sosyal medyanın gücünü anlatmaya gerek yok sanırım. Otel reklamı yapmanın da en etkili yöntemlerinden biri, sosyal medya üzerinden reklam yapmak. Öncelikle söylemeliyim; eğer otelinize ait sosyal medya hesaplarını henüz açmadıysanız biran önce bu konuyla ilgilenin. Benim size tavsiyem öncelikle bir instagram ve facebook sayfası oluşturmanız.

Sosyal medya hesaplarınızı oluşturduktan sonra da mutlaka hergün düzenli olarak gönderi paylaşımı yapmanız gerekiyor. Sosyal medya hesaplarınızdaki takipçilerinizin artması için bu önemli. Unutmayın prestijli bir hesabınızın olması için kaliteli gönderileriniz ve yüksek miktarda takipçinizin olması gerekmekte.

Sosyal medyada reklam verirken Facebook ve İnstagram oldukça önemli bir yer oluşturuyor. Öncelikle belirtmeliyim ben otel reklamını sosyal medyada yapacak olsam kesinlikle instagramı tercih ederdim. Çünkü günümüzde en popüler sosyal medya mecrası instagram. İnstagram üzerinden reklam vermek te çok kolay ama bunun da incelikleri var. Eğer birazdan anlatacağım şeyleri uygularsanız, otel reklamınızı en uygun fiyata en etkili şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Facebookda reklam nasıl yapılır?

Otelinizin reklamını facebook reklamları aracılığıyla yapabilirsiniz. Facebok da reklam verirken, reklamınızı görmesini istediğiniz kullanıcıların yaşını, cinsiyeini, iş durumunu ve buna benzer bir çok özellikleri seçebiliyorsunuz. Burada iyi bir araştırma yaparak otelinizin reklamları dikkatini çekebilecek profillere nokta atışı yapabilirsiniz.

İnstagramda etkili reklam nasıl yapılır?

İnstagramda etkili bir reklam oluşturmak için, instagram reklamlarını kullanabilirsiniz. Bunun için instagramda bir gönderi oluşturmanız ve tanıtımını yapmanız gerekmekte. Bir diğer etkili reklam modeli ise, yüksek takipçili instagram hesaplarına reklam yaptırmak.

Burada yüksek takipçili bayan profillerini araştırıyoruz. Otelinizin reklamını içeren bir fotoğrafı hesaplarından paylaşmalarını istiyoruz. Bunun karşılığında belirli bir ücret ödüyoruz.

Benim size tavsiyem ise; 750k-1,5M instagram takipçisine sahip hesapları otelinize davet etmeniz. Sezonun size uygun dönemlerinde bu tarz hesapları otelinize misafir olarak davet ederseniz; instagram üzerinden oldukça etkili bir reklama imza atmış olursunuz. Hemde reklamınız oldukça doğal görünür. Hesap sahibi otelinizde konakladığı süre boyunca bol bol fotoğraf çekecek ve hesabında paylaşacak. Her paylaşımda da siz otelinizin reklamını, hesabın takipçileri ve keşfette görenlerle birlikte yaklaşık 500k-2M kişiye gösterebileceksiniz. TV reklamları bile bu kadar görüntülenme almaz benden söylemesi ;)

Bu şekilde 10-15 instagram hesabı ile sezon öncesi bir anlaşma yapmanız halinde, sezonda otelinizde boş oda kalmayacağına emin olabilirsiniz.

Bloggerları kullanarak otelinizin reklamını yapabilirsiniz

Yine uygun fiyata etkili bir reklam modeli daha. Turizm ve tatil konulu içerikler üreten blogları bulun. Onları otelinize davet edin. Az önce instagram reklam modelinde bahsettiğim gibi bloggerlar da otelinizde konakladığı süre boyunca fotoğraflar çekecek ve otelinizi tanıtan güzel bir makale hazırlayacaklardır.

Blog sitesi yayınını sürdürdüğü müddetçe reklamınız da yayında kalacaktır. Ayrıca bunun bir avantajı daha var. Adwords reklam modelinde anahtar kelime seçiminden bahsetmiştik. Bloğunda sitenizin tanıtımını yapan bloğun makalesi içinde bu anahtar kelimelerin geçmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca bu anahtar kelimelerden web sitenize link vermelerini de talep edebilirsiniz. Bu sayede o anahtar kelimelerde otelinizin web sitesi güçlenecek ve sıralamada daha yukarılarda çıkacaktır.

Bunun dışında aktif ve sürekli yazı paylaşan bloggerların bir listesini oluşturup, onlar için otelinizde bir gece düzenleyebilirsiniz. 30-40 bloggerdan oluşan bir ekibi bu şekilde bir araya toplamanız sonucu her blogger web sitesinde bu geceyi anlatan bir yazı yazacaktır. Bu da oteliniz için çok iyi bir reklam olacaktır.

Otel reklamınızı aracı firmalara yaptırın

Bu işle uğraşıyorsanız otellere müşteri çeken aracı firmaları mutlaka bilirsiniz. Bunun Dünya'da pek çok örneği mevcut. Bu firmalarla anlaşma yapın ve sistemlerine otelinizi ekletin. Firmalar için otelinizi en iyi anlatan görselleri sunun. Otel reklamınızı aracı kurumlara yaptırırken komisyon oranlarında anlaşma yapmayı da sakın unutmayın.

Firma sitelerine otelinizi ekleyin

Yüzlerce firma sitesi mevcut ve bunların ücretli ücretsiz reklam modelleri var. Ücretsiz reklam modelleri bizim için yeterli. Önemli olan otelimizin isminin çok fazla yerde geçmesi. Google'da firma sitesi, firmanı ekle gibi bir arama yaparak hepsine ulaşabilirsiniz. Üşenmeyin otelinizi hepsine tek tek ekleyin.

Forum sitelerine girin ve otelinizin reklamınızı yapın

Google'a girin ve otel tavsiyesi yazın. Bu tarz sorular genelde forum sitelerinde sorulmaktadır. İlk sırada çıkan forum sitelerine hemen üye olun. Üyelik sonrası önce farklı konulara gidiyoruz ve konularla ilgili yorum yaparak yorum sayımızı yükseltiyoruz. Sonrasında ise bizim için önemli olan otel tavsiyesi konusunda otelimizin tanıtımını yapıyoruz. Ama otel işletmecisi olarak değil, otelde konaklayan bir müşteri gibi otelimizin reklamını yapıyoruz.

Aramada karşımıza çıkan forum dışındaki web sitelerinin de yorum alanına otelimizin reklamını içeren ama çok fazla reklam kokmayan bir yorum bırakıyoruz.

Youtube'da otelinizin reklamını yapın

Yukarıda anlattığım reklam modellerini kullanarak otelimizin reklamını yaptık. Otelimizin reklamını gören bir kişi, karar verme aşamasında en son otelinizin videolarını görmek isteyecektir bunu unutmayın. Bu sebeple otelimizin profesyonel videolarını hazırlıyoruz ve youtube'a yüklüyoruz. Unutmayın bu aşama otel reklamı için yaptığımız bütün uğraşların sonuca ulaşacağı aşama. Bu yüzden otelimiz ile ilgili tüm bilgileri verebilecek, kişilerin kafasında hiç bir soru işareti bırakmayacak videolar hazırlatın.

Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım otel reklamı nasıl yapılır? sorusuna biraz olsun cevap olabilmişimdir. Hepinize hayırlı işler diliyorum.

İnstagramda Repost Nasıl Yapılır? Resimli Anlatım

Bugünkü konumuz instagram'da repost yapma. Konumuz içeriğinde; instagram repost nedir?, instagramda repost nasıl yapılır? ve en çok kullanılan repost uygulamasını anlatacağım.

Repost nedir?

İnstagram'da başka bir kullanıcının paylaşımlarını kendi profilimizde paylaşmamıza repost deniliyor. Repost işlemi ile hem gönderi, hemde gönderi altında yazılan yazıları kendi profilimizde paylaşabiliyoruz.

instagramda repost nasıl yapılır

Repost nasıl yapılır?

İnstagram'da repost yapabilmemiz için, uygulama üzerinde böyle bir özellik maalesef bulunmuyor. İnstagram repost işlemini yapabilmek için bu sebeple ekstra bir uygulama kullanmamız gerekiyor. 

Ekstra uygulama deyince ilk akla gelen şey instagram hesabımızın güvenliği oluyor. Ama merak etmeyin, instagram repost uygulamasına kullanıcı adı ve şifremizi girmiyoruz! Uygulamaya instagram üzerinden de her hangi bir izin falan da vermiyoruz. Bu sebeple hesabımızın çalınması gibi korkularınız varsa hiç endişe etmeyin. Gayet güvenli. İçimiz rahatladığına göre; instagram repost uygulaması ile repost nasıl yapılır? hemen anlatımına geçelim.

İnstagram repost için en çok kullanılan repost uygulaması hangisi?

İnstagram repost yapabilmek için kullanacağımız uygulamanın adı; Repost for instagram. Uygulama android kullanıcıları için Google Play'de ve ios kullanıcıları için de Apple Store'da bulunuyor. Şimdi gelelim instagramda nasıl repost yapacağımıza.

1. Öncelikle instagram repost uygulamasını kullandığımız platformun uygulama marketinden indirip telefonumuza kuruyoruz.

instagram repost bağlantı kopyalama

2. İnstagram repost uygulamasını kurduktan sonra, instagram uygulamasına giriyoruz ve repost yapacağımız fotoğrafı açıyoruz. Sağ üst köşede bulunan 3 nokta simgesine tıklıyoruz. Açılan pencerede Bağlantı Kopyala seçeneğini tıklıyoruz.

kopyalanan bağlantının repost uygulamasına geçişi

3. Repost yapacağımız gönderi bağlantısını kopyaladığımızda, üstte resimde de gördüğünüz gibi uygulama kopyaladığınız url adresinde bulunan gönderiyi kendi üzerine kaydediyor. Bu aşamada instagram uygulamasından çıkıyoruz ve instagram repost uygulamasına geçiş yapıyoruz. Yani sadece instagrama girdikten sonra repost yapacağımız fotoğrafın paylaşım url sini kopyalıyoruz o kadar.

repost uygulamasındaki görünüş

4. Repost uygulamasına girdiğimizde yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi repost yapacağımız gönderiyi göreceksiniz. Burada gönderinin üzerini tıklayalım.

instagram repost butonuna basıyoruz

5. Gönderinin üzerini tıkladığımızda, üst resimde gördüğünüz ekrana geçiş yapacaksınız. Burada küçük kutucuklarda, repost yaptığımız gönderi sahibinin profil adının fotoğrafın neresinde gözükmesini istediğimizi seçebiliyoruz. Ben burada seçim yapmaya gerek duymuyorum çünkü seçili alanlar gayet ideal. Burada repost butonuna tıklayalım.

instagramda repost yapmak için open instagram

6. Repost butonuna basınca yukarıda gördüğünüz ekran çıkıyor. Bu ekranda bize repost yapacağımız gönderinin yazılarını biraz sonra instagramda yapıştır diyerek yapıştırabileceğimizi söylüyor. Burada Open instagram seçeneğini tıklıyoruz.

repostun instagrama aktarılması

7. Open instagram butonuna basınca yukarıda resimde gördüğünüz gibi instagram uygulamasına geçiş yapıyoruz. Burada yazı alanına dokunarak yapıştır dediğimizde; bu resmin bir repost olduğunu belirten #repost etiketi, uygulamanın instagram adresi olan @get_repost instagram adresi ve repost edeceğimiz gönderinin yazılarını repostumuza yapıştırıyoruz. İsterseniz uygulamanın instagram adresini bu aşamada silebilirsiniz. Sonrasında paylaş diyoruz.

Not: Repost yaparken yazılar çıkmıyor şeklinde sorular alıyorum. Cevabını yukarıdaki satırlarda bulabilirsiniz.

gönderinin instagramda repost yapılmış hali

İnstagram'da repost yaptığımız gönderinin son hali yukarıdaki resimde olduğu gibi görünüyor. Resmin sol alt köşesinde bu fotoğrafın kime ait olduğunu gösteren profil ismi ve alt kısımda bulunan yazıları görebilirsiniz.

Bugün sizlere instagramda repost nasıl yapılır? sorusunu en çok kullanılan repost uygulaması üzerinden anlattım. Umarım instagram'da repost yapmak isteyenler için faydalı bir yazı olmuştur.

Bu yazıyı beğendiyseniz; lütfen altta bulunan sosyal paylaşım butonlarını kullanarak repost edermisiniz :)

Keşfete Düştüğümü Nasıl Anlarım?

Bu yazıyı okuduğunuza göre instagram keşfet alanının ne olduğunu biliyor olmalısınız. Bilmeyenler için, instagram keşfet sayfasında nasıl çıkılır? adlı makalemin linkini bırakıyorum. Bugün ise; herkesin merak ettiğini düşündüğüm ve sürekli bana soru olarak gelen, keşfete düştüğümü nasıl anlarım? sorusunun cevabını sizlere vereceğim.

Keşfete düştüğümü nasıl anlarım

İnstagram keşfet sayfasında çıkmak, instagram kullanıcılarının büyük bir kısmının hayalidir. Hatta keşfette çıkmak için türlü türlü hilelere de başvurduğumuz zamanlar oluyor. Buna en güzel örnek; whatsapp instagram beğeni ve yorum grupları. Kullanıcılar bu gruplara katılıyor. Grup başkanının verdiği bir saatte herkes birbirine karşılıklı beğeni ve yorum yapıyor.

Oldukça etkili bir yöntem olduğunu söylemeliyim. Çünkü, whatsapp grup özellikleri yazımda da belirttiğim gibi, bu gruplarda 256 kişiye kadar katılımcı olabiliyor. Düşünsenize 256 kişi çok kısa bir zaman içinde yeni yüklediğiniz fotoğrafa beğeni, yorum ve kaydet yapıyor. Bunun sonucunda da kolay şekilde instagram keşfete çıkıyorsunuz. Tabi bunun da incelikleri var, onuda söyleyelim. Bu konuyu yakında kaleme alacağım, takipte kalın. Neyse; keşfete düştüğümüzü nasıl anlarız? sorusundan epey uzaklaştık. Şimdi konumuza dönelim.

Arkadaşlar keşfete düştüğünüzü anlamanızın en kolay yolu; instagram işletme hesabına geçmenizdir. Sizinde bildiğiniz gibi instagram işletme hesabı kullanıcıları bir çok istatistiği hesabında görebiliyor. Paylaştığınız fotoğrafın istatistiklerinde keşfetten gelen sayısı kısmı çıkıyorsa, keşfete çıkmışsınız demektir. Bu arada instagram işletme profiline geçmek isteyenlere; instagram işletme hesabına geçiş adlı yazımı okumalarını öneriyorum.

kefete çıktığımızı nasıl anlarız

İnstagram işletme hesabı kullanmayan kullanıcıların keşfete düştüğünü anlamaları için ise; gönderilerinin aldığı etkileşime bakmaları ve diğer gönderileri ile kıyaslamaları gerekiyor.

Yani gönderinize, normalden çok daha fazla yorum, beğeni ve takipçi dönüşü olduysa bilin ki fotoğrafınız instagram keşfet sayfasında çıkmış demektir.

Google Görsel Arama Nedir? Nasıl Yapılır?


Bu yazımda sizlere; Google görsel arama özelliği hakkında, görsel arama nedir?, nasıl yapılır?, ne işe yarar? tarzındaki bilgileri en basit dille anlatıyorum.

Google Görsel Arama

Google görsel arama; Google arama motoru üzerinden, görsel yani fotoğraf araması yapabileceğimiz bir özelliktir. Genelde arama motorlarını, kelime yada kelime gruplarından oluşan, bilgi almak istediğimiz şeyler hakkında arama yapmak için kullanıyoruz. Görsel arama özelliği; çok fazla bilinmediği için, çoğumuzun kullandığı bir özellik değil. Ama; görsel arama özelliğinin nasıl kullanıldığını öğrendiğinizde kesinlikle kullanacağınıza da eminim.

Google görsel arama

Google Görsel Arama Nedir?

En basit dille anlatmak gerekirse; cep telefonunda, bilgisayarda yada webde bulunan herhangi bir resmin internet ortamında aranması işlemidir.

Google Görsel Arama Nasıl Yapılır?

Google görsel araması yapabilmek için, öncelikle elimizde bir görselin olması gerekiyor. Bu görsel; cep telefonumuzda, bilgisayarımızda yada bir internet sitesinde olabilir. Ben size Google görsel aramasını bu üç yolla da anlatacağım.

Bir internet sitesinde bulunan görseli Google'da arama

Bir web sitesinde görmüş olduğunuz görselin farklı boyutlarını ve görsele çok benzeyen resimleri bulmak için;
 • Görselin üzerine fare imleci ile geliyoruz
 • Ters tuş yapıyoruz
 • Google içinde resim ara sekmesini tıklıyoruz
webde bulunan bir resmi görsel arama ile aramak
 • Bu aramayı yaptığımızda aşağıda bulunan görselde olduğu gibi; görsel boyutunu öğrenebiliyoruz ve "tüm boyutlar" linkini tıklayarak ta o görselle ilgili ve benzer tüm resimleri görebiliyoruz.
web sitesindeki bir resmi google görsel arama kullanarak aramak
 • Benzer görsellerin kullanımının seo açısından zararlı olduğu için; benim bu resmimin bir benzerini daha görsel aramada bulamazsınız. Ama aratacağınız çoğu görselin farklı boyutlarını ve farklı sitelerde kullanıldığını göreceksiniz.
Hadi canım; o resimden google görsellerde çok vardır diyenler için, instagram dondurma linkini tıklayarak denemelerini öneriyorum. Bakalım kullandığım görselden, google görsellerde bir tane daha var mı? ;) Denemesi bedava :)

Bilgisayarda bulunan bir resmi Google görsellerde arama

Şimdi bilgisayarımızda bulunan bir resmi, google görsel arama ile aramayı öğrenelim.


google görsel araması yapmak

 • Google arama motoruna girdiğimizde sağ üst köşede bulunan "Görseller" linkini tıklayarak yada Google görsel arama linkini kullanarak, Google görsel arama motoruna geçiş yapalım.
google görsellerde arama yapma işlemi
 • Üst resimde de gördüğünüz gibi, "fotoğraf makinesi" simgesine tıklayarak, google görsel araması yapacağımız fotoğrafın, url adresini yada bilgisayarımızdaki yerini belirteceğimiz pencereye geçelim.
google görsellere resim yükleyerek arama yapılması
 • Az önce bahsettiğim pencere üst resimde mevcut. Burada görsel aramasını yapacağımız resim yolunu, "Görsel URL'sini yapıştır" sekmesinde resim internette bir sitede ise linkini yazarak aratıyoruz. Google görsel arama yapacağımız resim bilgisayarımızda ise bir yan sekme olan "Görsel yükleyin" sekmesine tıklayarak geçiş yapıyoruz.
google görsel arama motoruna görsel yüklemek ve arama yapmak
 • Bilgisayardaki bir resmi google görsellerde aratacağımız için sağ sekmeye geçiyoruz ve karşımıza yukarıda resimde gördüğünüz alan çıkıyor. Burada Google görsel arama yapacağımız resmi bilgisayarımızdan yüklemek için "Dosya seç" butonunu tıklıyoruz. Açılan pencerede bilgisayarımızda olan resmi buluyoruz ve tamam tuşuna basıyoruz.
 • Resim Google sunucularında bulunan görseller arasında aratılıyor ve bulunan görseller bize listeleniyor.

Cep telefonu ile Google görsellerde arama yapmak

 • Cep telefonunda bulunan bir resmi google görsel arama ile aratmak için öncelikle cep telefonunda bulunan internet tarayıcısı ile Google görsel arama adresine giriyoruz.
 • Tarayıcımızın sağ üst köşesinde bulunan "üç nokta" simgesine tıklayarak "masaüstü sitesi" seçeneğini işaretliyoruz.
 • Açılan ekranda bulunan "fotoğraf makinesi" simgesine tıklıyoruz ve "görsel yükleyin" sekmesine geçiyoruz
 • "Dosya yükle" butonuna basıyoruz
cep telefonu ile google görsel arama yapmak
 • Yukarıda gördüğünüz gibi; cep telefonu ile google görsel arama yapacağımız resmi seçmemiz için "Dökümanlar" butonuna basıyoruz ve arama yapmak istediğimiz resmi bularak Google görsel araması yapıyoruz.

Yunanistan Survivor Oyuncuları 2018 Ünlüler Kadrosu


Bu yıl survivor ilklere imza atmaya devam ediyor. Survivor'da bu yıl takımımız Yunanistan survivor oyuncuları ve Romanya survivor oyuncularıyla mücadele edecek. Bakalım Yunanistan survivor 2018 oyuncuları kimler? Yunanistan survivor kadrosunda yarışan yarışmacıların meslekleri nedir? Aralarında sporcular var mı?

Yunanistan Survivor Ünlüler Takımı Oyuncuları

Katerina Dalaka

Katerina Dalaka

Yunanistan survivor oyuncuları arasında bulunan Katerina Dalaka 400 metre engelli koşu şampiyonu. Katerina çok inatçı ve sabırlı bir yarışmacı. Oyunlardaki başarısıyla da göz dolduruyor. Çok rekabetçi bir yarışmacı olan Katerina Dalaka survivor yunanistan bayanları arasında en iyilerden biri.

Giannis Drymonakos

Giannis Drymonakos

Giannis Drymonakos Avrupa kelebek yüzme şampiyonu. Beden eğitimi öğretmenliği ve kişisel antrenörlük yapıyor. Giannis; aralık 2007'de, 25. Avrupa Havuz Şampiyonasında iki madalya kazanan ilk Yunan yüzücüsü oldu. Ayrıca üç Olimpiyat Oyunları'na katıldı.

Stelios

Stelios

Stelios; bir aktör ve eski bir futbolcudur. 21 yaşına kadar Rodos'ta doğup yaşamış ve sonrasında Atina'ya taşınmıştır. 3 çocuğu var. İlk evliliğinden 2 oğlu ve 2 yaşındaki bir kızı var. Survivor Yunanistan 2018 takımı oyuncuları arasında iddialı isimlerden.

Michalis Mouroutsos

Michalis Mouroutsos

Michalis Mouroutsos olimpiyat oyunlarında tekvando dalında şampiyon. 

Xenia - REC

Xenia - REC

Survivor 2018 Yunanistan oyuncularından biri olan Xenia - REC yarı Yunan ve yarı Ukrayna'lı. Uzun yıllar Malta'da yaşayan Xenia daha sonrasında Yunanistan'a yerleşti ve burada REC grubunu kurdu. Yunanistan Survivor 2018 takımında iddialı yarışmacılardan birisi.

Nassos Paparrigopoulos

Nassos Paparrigopoulos

Nassos aktör ve girişimci. Glyfada'da yaşıyor. Babası, birçok eğlence merkezinin sahibi olan tanınmış bir işadamı. Nassos, jimnastik ve tiyatro ile ilgileniyor. Tiyatro üzerine eğitim aldı. Yunanistan ile Amerika arasında yaşıyor.

Alexandros Parthenis

Alexandros Parthenis

Survivor 2018 Yunan takımı ünlülerinden Alexandros Parthenis; özel jimnastik akademisini bitirdi. Uzun yıllar basketbol oynadı ve şimdi survivorda. Yüzme, kayak (dağ ve deniz) ve bisiklet sürmeyi seviyor.

Maria Samarinou

Maria Samarinou

Maria Samarinou, Edessa'lı ve Selanik'te yaşıyor. Survivor Yunanistan takımı kızlarından Maria Samarinou profesyonel bir kayakçı.

Konstantina Spyropoulou

Konstantina Spyropoulou

Konstantina Spyropoulou, Rodos'ta doğdu ve büyüdü. Atina'da Felsefe okudu ve bir model olarak çalıştı. 2007'de "Miss Europe face 2007" unvanını kazandı.

Yannis Tsilis

Yannis Tsilis

Yannis 14 yaşında kürek çekmeye başladı. O zamandan beri Pan-Helenik, Balkan, Pan-Avrupa ve Dünya Müsabakalarında yaklaşık 50 madalya kazandı. Ayrıca dağcılık, maraton yarışları, bisiklet yarışları ve geçen yıl motosiklet yarışlarına girmeye başladı.

Olga Farmaki

Olga Farmaki

Olga; Agrinio'da doğdu ve TEI of Agriculture'da eğitim gördü. Küçük yaştan itibaren dans etmeyi sevdi ve Nikos Vourliotis'in serbest stil dans grubuna katıldı. O da Yunanistan survivor 2018 ünlüler takımında.

Katerina Chalikia

Katerina Chalikia

Katerina Chalikia eski bir basketbol oyuncusu. Kişisel antrenör ve klinik diyetisyen olarak çalışmaktadır. O, 8 ve 11 yaşlarındaki 2 erkek çocuğunun annesidir. Katerina ve Atinalı ekibi 2010'da Yunanistan'ın kadın basketbol tarihinde ilk Avrupa kupasını Eurocup kazandı. Aynı yıl Yunan Şampiyonasını ve Yunan Kupasını (üçlü taç olarak bilinen üç zafer) kazandı. Şubat 2012'de tarihte en büyük kazanan basketbol takımı olarak Athenian ile Guinness Dünya Rekoru kaydına girdi. Çocukları, Survivor'a gitme kararında onu destekliyorlardı. Aksiyon, yoğunluk ve rekabetten hoşlanıyor.

Eleni Hatzidou

Eleni Hatzidou

Eleni Hatzidou bir şarkıcıdır. Teoloji okudu, ancak 2002'den beri şarkıcılıkla profesyonel olarak ilgileniyor.
Tavsiye Yazı: 2018 Survivor Romanya Oyuncuları
Survivor 2018 Yunanistan oyuncuları ünlüler takımında bu isimler yer alıyor.