Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

tamamlayıcı sağlık sigortası nedir

Hastanelere gittiğimizde bize verilen bazı hizmetlerin tamamının devlet tarafından karşılanmadığını biliyorsunuz. Bu gibi durumlarda bazen büyük bir mali yük altına giriyoruz. Hatta bazen tedavimizi bile olamıyoruz. Böyle durumların ortadan kaldırılması amacıyla tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) adı altında bir sigorta çeşiti ortaya çıkmıştır.

Bugün sizlere tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi ne anlama geliyor? Bu sigortadan kimler faydalanabilir? Sigorta neleri kapsıyor? tek tek anlatacağım.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeme kapsamında olmayan yada kısmi ödeme ile kapsamda olan bazı sağlık masraflarında devreye giren bir çeşit özel sigorta türüdür.

Tamamlayıcı sağlık sigortasındaki amaç; devlet tarafından ödenmeyen veya kısmi miktarda ödemesi gerçekleştirilen bazı sağlık giderlerimizi, yaptırdığımız özel tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde, sigorta şirketi tarafından karşılanmasını sağlamaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılırken poliçe hazırlanması esnasında, poliçeye dahil edilen bütün sağlık masrafları karşılanmaktadır. Bu sebeple sigorta yaptırılırken; sigortanın neleri kapsadığı, neleri kapsamadığı itina ile şirkete sorulmalı ve şirketin vadettiği şeylerin poliçede geçmesine dikkat edilmelidir.

Ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortası sigorta şirketlerinde farklı prosedür ve ödemelere imkan tanımaktadır. Bu sebeple sigorta yaptırıken birden çok sigorta şirketi ile görüşme yapılmalı ve sigorta kamsam ve ücretleri mutlak suretle konuşulmalıdır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası zorunlu bir sigortamıdır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası özel bir sigorta türü olduğu için yaptırılmasında her hangi bir zorunluluk yoktur.

Tamamlayıcı sağlık sigortası her hastanede geçerli mi?

Bu sigortanın geçerli olabilmesi için; gidilen hastanenin ve doktorun SGK ya bağlı olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra tamamlayıcı sağlık sigortasının geçerli olabilmesi için yine gidilecek hastanenin sigorta şirketi ile anlaşmasının olması gerekmektedir. Bunların dışında; özel muayenehane ve SGK, sigorta şirketi ile anlaşması olmayan diğer sağlık kuruluşlarında sigortanız geçerli olmamaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ilaçları karşılıyor mu?

TSS sağlık problemleri sonrası reçete edilen ilaçları karşılamamaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi nedir?

Bazı sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortasına doğum hizmetini de ilave etmektedir. Bu sayede doğum için muayeneler, doğum hizmeti ve doğum sonrası yatak ücretleri sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası primleri – fiyatları

Tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinde fiyatlar sigorta şirketleri ve sigorta kapsamı ile ilgili değişiklik gösteren bir durumdur. Bu sebeple fiyatlar konusunda en doğru bilgiyi sigorta şirketlerinden alabilirsiniz.