Osmanlı Arması Üzerindeki Semboller Ne Anlama Geliyor?

Osmanlı Arması

Osmanlı arması tasarlanırken çok fazla ayrıntıya dikkat edilmiştir. Armada kullanılan sembollerin her birinin taşıdığı farlı anlamlar bulunmaktadır. Bugün sizlere Osmanlı armasında bulunan semboller ne anlama geliyor hepsini tek tek anlatacağım.

Osmanlı Arması

Osmanlı arması; 17 Nisan 1882’de Sultan II. Abdülhamid tarafından yürürlüğe konulmuş ve Osmanlı’nın sembolü haline gelmiştir.

Osmanlı arması öncesi padişah tuğraları Devlet nişanı olarak kullanılmaktaydı. Osmanlı armasının yürülüğe girmesiyle ise artık devlet nişanı olarak Osmanlı arması kullanılmıştır.

Osmanlı Armasında Bulunan Semboller Ne Anlama Geliyor?

osmanli armasi sembollerin anlamlari

1- Osmanlı arması üzerinde bulunan güneş motifi sembolü

Osmanlı armasında bulunan güneş sembolü padişahı temsil etmektedir.

2- 2. Abdülhamid Han’ın Tuğrası

Dönem padişahı 2. Abdülhamid Han’a ait olan tuğra.

3- Sorguçlu kavuk sembolü

Osmanlı arması üzerinde bulunan sorguçlu kavuk sembolü; Osman Gazi’yi ve tahtı simgelemektedir.

4- Yeşil hilafet sancağı

Yeşil zemin üzerinde bulunan beyaz hilallerden oluşan hilafet sancağı Osmanlı’nın İslam’a olan bağlılığını simgelemektedir.

5- Süngülü tüfek sembolü

Osmanlı arması üzerinde bulunan süngülü tüfek sembolü Osmanlı ordusunda kullanılan asli silahtı ve bu sebeple Osmanlı ordusunu simgelemektedir.

6- Çift taraflı teber sembolü

Teber; keskin kısımları ay biçiminde olan uzun saplı bir baltadır. Çift taraflı teber bazı bilgilere göre; dervişler tarafından taşınırmış.

7- Toplu tabanca sembolü

Toplu tabancalar 1840 yılında Osmanlı ordusunda kullanılmaya başlamıştır. Bu sembol Osmanlı ordusunun modern bir ordu olduğunu göstermektedir.

8- Terazi sembolü

Osmanlı armasındaki terazi Osmanlı’nın ve Padişahın adaletini temsil etmektedir.

9- Kuran-ı Kerim ve kanunname kitabı sembolü

Kuran-ı Kerim üstte ve altında kanunlar bulunmaktadır. Bu sembolde Osmanlı kanunlarının Şeriat inancına göre konulduğunu göstermektedir.

10- Nişan-ı Ali-i ayrıcalık şefkat nişanı sembolü

1878 yılında 2. Abdülhamid tarafından verilmeye başlanan bu nişan; savaşta, afetlerde vatana ve millete hizmet eden kadınlara verilmiştir.

11- Nişan-ı Osmani

1862 yılında Sultan Abdülaziz’in kararı ile; devlet hizmetlerinde üstün başarı sağlayan kişilere verilen bir nişandır.

12- Asa ve şeşper sembolleri

Osmanlı arması üzerindeki asa sembolü; bilgi ve yö­netimi, şeşper ise; asalet ve üstünlü­ğü temsil etmektedir.

13- Çapa sembolü

Çapa sembolü Osmanlı ordusunda donanmayı ve denizcilik gücünü temsil etmektedir.

14- Bereket boynuzu sembolü

Osmanlı topraklarının bereketini ve bolluğunu simgelemektedir.

15- Nişan-ı iftihar

Üst derece devlet görevlileri ve üst dereceli askerlerin aldığı bir nişandır. Sultan Abdülmecid döneminde kullanılmaya başlamıştır.

16- Yay sembolü

Osmanlı armasında bulunan yay sembolü; ata silahıdır. Atalardan gelen gücü, kudreti simgeler.

17- Nişan-ı Mecidi

Savaşlarda üstün gelen askerlere verilen bir nişandır. Beş derecesi vardır. Başarı arttıkça dereceleri de artmaktadır.

18- Borazan sembolü

Osmanlı ordusuyla birlikte savaşlara katılan mehteranı simgeler.

19- Nişan-ı Ali-i ayrıcalık

Osmanlı Devleti’ne faydası dokunmuş ilim adamları, idareciler ve askerlere verilen bir nişandır.

20- Top gülleleri

Osmanlı Devleti’nin savaş gücünü temsil etmektedir.

21- Kılıç sembolü

Savaşçılığın, adaletin, gücün sembolüdür.

22- Top sembolü

Osmanlı Devleti ordusunda bulunan topçu ocaklarını simgelemektedir.

23- El siperlikli merasim kılıcı

Subayların genellikle merasimlerde kullandığı bir kılıç türüdür.

24- Mızrak sembolü

25- Tek ve çift teber

Osmanlı ordularını ve silahlarını temsil etmektedir.

26- Çift taraflı teber

27- Hilal sembolü

Hilal sembolünün üzerinde; Arapça “Allah’ın tevfiklerine güvenen Osmanlı Devleti’nin meliki Abdülhamit Han” yazmaktadır.

28- Osmanlı sancağı

Kırmızı zemin üzerinde beyaz renklerle işlenmiş ay ve yıldız bulunan Osmanlı sancağı; bağımsızlığı simgelemektedir.

29- Mızrak

Osmanlı arması üzerindeki mızrak sembolü Osmanlı ordusunda bulunan mızraklı süvari alaylarını simgeler.

30- Kalkan sembolü

Osmanlı arması tam ortasında bir kalkan bulunmaktadır. Kalkan sembolünün kenarlarında 12 yıldız sembolü bulunmaktadır. Bu yıldızlar 12 burcu temsil ederler. Böylece Osmanlı Devleti, Dünya’nın merkezine yerleştirilmiş olur.