Ülkelerin Dinleri – Hangi Ülke, Hangi Dine İnanıyor?

Ülkelerin dinleri genel anlamda bakıldığında üç büyük din ve bu dinlere ait mezhepler etrafında toplanıyor. Dünyada en çok inanılan dinler; İslam dini, Hristiyanlık ve Musevilik. Bugünkü yazımda sizlere; hangi ülke hangi dine inanmakta, ülkelerin nüfusunun dinlere oranı ve dini mezheplerin ülkelerdeki yaygınlığı hakkında bilgiler veriyorum. Hadi hemen ülkelerin dinlerine geçelim.

Azerbaycan Dini

Azerbaycan’da resmi bir din anlayışı bulunmamaktadır. Azerbaycan’da halkın büyük bir kesimi müslümandır. Müslüman’ların büyük bir çoğunluğunu da şii müslümanlar oluşturmaktadır. Ayrıca Azerbaycan’a dini açıdan ele aldığımızda Azerbaycan’da yaşayan Rus halkı da unutmamak gerekir. Azerbaycan’da bulunan Rus’lar ortadoks hristiyanlığı benimsemişlerdir.

Afganistan Dini

Afganistan dini anlamda Müslümanlığın yaygın olarak benimsendiği bir dindir. Ülkede yaşayan halkın yüzde 99’u İslam dinine inanan Müslüman’lardan oluşmaktadır. Müslümanların yaklaşık yüzde 90’ı Sünnidir.

Avustralya Dini

Avustralya nüfusunun büyük bir çoğunluğu Hristiyan’dır. Ülkede Hristiyanlığı benimsemiş olan kişilerin nüfusa oranı yüzde 61’dir. Avustralya’da resmi bir din ise bulunmamaktadır. Hristiyan nüfusun yüzde 25’i katoliktir. Ülkede hiç bir dine mensup olmayan kişiler ise nüfusun yüzde 22’sine tekamül etmektedir.

Alaska Dini

Alaska halkı dini inançlarına baktığımızda nüfusun çoğunluğunun Hristiyan olduğunu görmekteyiz. Alaska nüfusunun yüzde 78’i Hristiyanlardan oluşmaktadır. Hristiyan nüfun mezheplere dağılımına baktığımızda ise; Protestanların ağırlıklı çoğunluk olduğunu görüyoruz. Bunun dışında yüzde 8 oranında Ortadoks ve yüzde 7 oranında Katolik nüfus bulunmaktadır. Alaskada Hristiyanlığın dışında azınlık bir kesim ateist ve budisttir.

Ülkelerin Dinleri - Hangi Ülke, Hangi Dine İnanıyor?

ABD Dini

ABD laik bir anlayışla yönetilmektedir. Fakat bu laiklik din ve devlet bakımından diğer ülkelerden biraz farklı bir yapıdadır. ABD de din ve devlet birbirinden bağımsız iki saygın mercidir. Amerika’da dinleri nüfusa oranlayacak olursak;

 • Hristiyan kesimin nüfusa oranı %75’dir. Hristiyan nüfusun; %41’i Protestan, %24’ü Katolik, %2’si Mormon, %1’i Orthodoks ve %7’si diğer Hristiyan mezhepleri tarafından oluşmaktadır.
 • Ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayan kesim nüfusun %15’ini oluşturur.
 • Musevi halkın nüfusa oranı yüzde %2’dir.
 • Diğer inançlara sahip nüfus da %8’lik bir kesimi teşgil etmektedir.
 • Müslüman halk %0.8 civarındadır. Ayrıca ABD’de; Budist, Hindu, Pagan, Druid, Vican, Şinto, Kaodaizm, Bahailik, Sihizm, Jainizm, Taoizm, Ekankar, Amerikan yerli dinlerine inanan nüfus da mevcuttur.

Avusturya Dini

Avusturya dini anlamda Katolik’lerin çoğunlukta olduğu bir ülkedir. Avusturya halkının yüzde 74’ü Katolik, yüzde 5’i Protestan’dır. Avusturya’da nüfusun yüzde 12’lik kısmı ise kendisini hiçbir dine bağlı görmüyor. Geri kalan nüfus; Ortadoks, Müslüman ve Yahudilerden oluşmakta. Kısaca anlatmak gerekirse; Avusturya dini bakımdan Hristiyan’ların çoğunlukta olduğu bir ülke.

Kosova Dini

Kosova’da nüfusun büyük bir kısmı müslümanlardan oluşmaktadır. Kosova halkının yaklaşık yüzde 95 lik kesimi müslümandır. Nüfusun geri kalanını hristiyanlar oluşturmaktadır.

Yani kısaca Kosova’da din ve inanç diyecek olursak;

 • Müslüman nüfus yüzde 95
 • Hristiyan nüfus yüzde 5

Vietnam Dini

Vietnam dini bakımdan farklı dinlere ev sahipliği yapmaktadır. Vietnam’da yaşayan halk; Budizm, Hristiyanlık, ateizm, yerel dinler ve hiç bir dine veya inanca inanmayanlardan oluşmaktadır.

Vietnam’da Nüfusun Dinlere Dağılımı

 • % 45 Yerel din ve inançlar
 • % 29,6 Hiç bir dini inancı olmayanlar
 • % 16,4 Budizme inanalar
 • % 8,2 Hristiyan
 • Diğer inanışlar

Senegal Dini

Senegal dini açıdan bakıldığından nüfusun büyük çoğunluğunun müslüman olduğunu görmekteyiz. Senegal halkının yüzde 95’i İslam dinine inanan müslümanlar tarafından oluşur. Geri kalan nüfusun dinlerine baktığımızda; yüzde 5 lik bir dilimin hristiyan, yüzde 1’lik bir dilimin ise yerli dinlere mensup olduklarını görürüz.

Meksika Dini

Meksika dini açıdan baktığımızda Hristiyanlık dininin yaygın olduğu bir ülke olarak görmekteyiz. Ülke nüfusunun çoğunluğu Roma Katolik Klisesi’ne bağlıdır. Ülke nüfusunun yüzde 89’u Katolik’tir, yüzde 5 oranında da Protestan’dır.

Zimbabve Dini

Zimbabve halkı dini anlamda Hristiyanlığı benimsemiş bir toplumdur. Halkın yüzde 85’i Hristiyan’dır. Hristiyan halkın yüzde 62’si düzenli olarak kiliseye gitmekte ve ibadetlerini gerçekleştirmektedir. Zimbabve’de nüfusun yüzde 1’lik kesimi ise İslam dinine mensuptur.

Çek Cumhuriyeti Dini

Çek Cumhuriyetinin dinine bakıldığında ateistlerin çoğunlukta olduğu görülüyor. Dünya üzerinde en çok ateist barındıran ülke Estonya’dır. İkinci sırada ise Çek Cumhuriyeti bulunmaktadır. Nüfusun yüzde 60’ı ateisttir. Ayrıca azınlık miktarda Katolik ve Protestan halk’da mevcuttur.

İskoçya Dini

İskoçya nüfusuna bakıldığında halkın yarıdan biraz fazlasının Hristiyan olduğunu görmekteyiz. 2011 yılında yapılan bir ankete göre; halkın yüzde 53’ü Hristiyan’dır. Ankete göre geri kalan kısmın yüzde 43’ü ise hiç bir dine inanmayan insanlar tarafından oluşmakta. Kısaca İşkoçya dini açıdan nüfusun yaklaşık yarısının Hristiyan olduğu geri kalan kısmının ise kendini hiç bir dine yakın olduğunu düşünmeyen bir kesimden oluştuğunu bilmemiz gerekmektedir.

Sudan Dini

Sudan’da resmi din İslam’dır. Ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman’dır. Müslüman halkın nüfusa oranı yüzde 90 civarındadır. Sudan’da Müslüman nüfusun dışında kalan nüfus Animist ve Hristiyan’lar tarafından oluşmaktadır. Müslümanları mezheplerine göre ele aldığımızda; büyük çoğunluğun Sünni geri kalanların ise  Şafii ve Maliki olduklarını görüyoruz. Hristiyan kesim ise; Kıpti ve Ortadoks’dur.

Özbekistan Dini

Özbekistan halkının büyük çoğunluğunu Müslüman’lar oluşturmaktadır. Halkın yaklaşık; yüzde 96’sı Müslümandır. Halkın geri kalan kısmı Hristiyan ve diğer dinlere mensup kişiler tarafından oluşmaktadır. Özbekistan dini açıdan özgür bir ülkedir. Özbekistan’da 16 adet dine ait 2226 dini kuruluş bulunuyor. Özbekistan gerçekten dini anlamda özgürlükler ülkesi.

Letonya Dini

Letonya dini açıdan incelendiğinde halkının büyük bir çoğunluğu Hristiyan’dır. Nüfusun;
 • Yüzde 34,2’si Lüterci
 • Yüzde 24,1’i Katolik
 • Yüzde 17,8’i Ortadoks
geriye kalan kısmı ise diğer dinlere mensuptur.

Malta Dini

Malta’da resmi din Hristiyanlıktır. Malta devlet okullarında Din eğitimi zorunlu bir ders olarak verilmektedir. Malta halkının yüzde 98’i Roma Katolik Klisesi’ne bağlıdır. Ayrıca Malta’da yaklaşık 360 klise bulunuyor. Kısaca Malta dini denildiğinde; halkın büyük bir kısmının Hristiyan olduğu bir toplum görmekteyiz.

El Salvador Dini

El Salvador halkının büyük bir çoğunluğu Hristiyandır. Hristiyanlar incelendiğinde; yüzde 47 oranında Katolik ve yüzde 33 oranında Protestan mezheplerine bağlı nüfus olduğu görülmektedir. Halkın geri kalan kısmı ise; her hangi bir dine inanmamaktadır. Kısaca El Salvador dini açıdan bakıldığında Hristiyan bir toplum olarak görülmektedir.

Polonya Dini

Polonya dini açıdan bakıldığında Avrupa’nın en dindar ülkesi olarak görülmektedir. Polonya halkının yüzde 90’ını katolikler oluşturmaktadır. Bu nüfusun da yüzde 80’inin düzenli bir şekilde kliseye gittiği söylenmekte. Polonya din ve devlet işlerini henüz ayırabilmiş değildir. Dini anlamda çok katı kurallar vardır. Katolikliği irdelemek pek mümkün değildir. Polonya nüfusunda yaklaşık olarak 5000 kişinin de Tatar Müslüman olduğu bilinmektedir.

Kamboçya Dini

Kamboçya halkı dini açıdan incelendiğinde büyük bir kısmının budist olduğunu görmekteyiz. Halkın yaklaşık olarak yüzde 95’i budistlerden oluşuyor. Ülkede toplam 4392 adet tapınak mevcut. Bu çok ciddi bir sayı. Theravada Budizm’i ülkede resmi din olarak kabul görüyor. Halkın yüzde 5’lik kısmı ise Müslüman, Hristiyan ve ateistlerden oluşmakta.

Ermenistan Dini

Ermenistan Hristiyan tarihinde ilk kez 301 yılında Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul etmiştir. Günümüzde ise Ermenistan’a baktığımızda seküler bir yapı görüyoruz. Ermenistan dini inanç bakımından nüfusa bakıldığında; yüzde 93 oranında Ermeni Apostolik Klisesi’ne bağlı bir halk görüyoruz. Bunun dışında kalan kesim ise; Katolik, Rus Ortadoks, Ezidi, Müslüman, Musevi ve ateistlerdir. Kısaca Ermenistan dini anlamda Hristiyanlığın benimsendiği ve çoğunluğun Hristiyan olduğu bir yerdir.

Kırgızistan Dini

Kırgızistan’da halkın büyük bir çoğunluğu Müslüman’dır. Ayrıca Kırgızistan’da; Hristiyan, budist ve ateistler de bulunmaktadır. Nüfusun dinler arası oranlarına gelecek olursak eğer;
 • Kırgız halkın yüzde 80’i müslüman’dır. 
 • Hristiyanların nüfusa oranı yüzde 17’dir.
 • Nüfusun geri kalan yüzde 3 lük kesimi ise budist ve ateistler tarafından oluşmaktadır.

Norveç Dini

Norveç’i incelediğimiz zaman düşünce özgürlüklerinin olduğu bir ülke görüyoruz fakat konu din olduğunda pek de öyle görünmüyor. Norveç’te 1845 yılına kadar Hristiyanlık’tan başka bir dine mensup olmak yasaktı. Günümüzde bakıldığında ise din ve devlet işleri hala ayrılmaya çalışılmaktadır. Norveç’te halkın yüzde 80’i kiliseye kayıtlıdır. Yani kısaca Norveç ve din denildiğinde aklımıza gelmesi gereken din Hristiyanlık oluyor.

Gürcistan Dini

Gürcistan nüfusunun büyük çoğunluğu Ortadoks Hristiyanlar tarafından oluşmaktadır. Gürcistan’da nüfusun dinlere oranına bakacak olursak; yüzde 82’lik kısmının Ortadoks Hristiyan olduğunu görüyoruz. Gürcistan’da ayrıca; Müslüman, Apostik ve Katolikler de bulunmaktadır.

Libya Dini

Libya dini açıdan incelendiğinde halkın büyük bir çoğunluğunun Müslüman olduğu görülmektedir. Libya halkının yüzde 97’lik kısmını Müslüman’lar oluşturmaktadır. Halkın geri kalan azınlığı ise diğer dinlere mensuptur.

Japonya Dini – Japonlar hangi dine inanıyor?

Japon halkı dinsel açıdan geleneklerine bağlı bir halk. Japonya nüfusunun yüzde 96’sı Budist ve Şintu dinine inanan insanlardan oluşuyor. Japonya’da yine Çin’de olduğu gibi bir çok tapınak bulunmakta. Ayrıca Japonya’da budist ve şintuların yanı sıra; taoizm ve konfüçyüsçülük inancı da yaygın.

Çinli’ler hangi dine inanmaktadır?

Çin’de bir çok tapınak mevcuttur. Çin nüfusuna bakıldığında; Taocu, Budist, Çin Folklorik dinlerine bağlı oldukları görülmektedir. Durum bu şekilde görülmekte ama; ABD de bulunan bir araştırma firması Çin’de dini açıdan bir araştırma yapıyor ve sonuç Çin nüfusunun çok büyük bir kısmının her hangi bir dine inanmadığı ortaya çıkıyor.
Biz yine de Çin resmi verilerine bakacak olursak; Çin’de yaşayanların yüzde 6,3’ünün ateist, yüzde 6,2’sinin budist, yüzde 2,3’ünün de Hristiyan olduğunu söyleyebiliriz.

Mozambik dini

Mozambik; Hristiyan, Müslüman ve Animistlerin yaşadığı bir yerdir. Mozambik’de dini açıdan en fazla kişinin inandığı din Hristiyanlık’tır. Mozambik nüfusunun yarıdan fazlası Hristiyanlar tarafından oluşmaktadır. Hristiyanlardan sonra en büyük çoğunluk dini ise Animistler tarafından oluşur. Müslüman’ların nüfusa oranı ise yüzde 17 dir.

Malezya Dini

Malezya’da resmi din İslam’dır. Malezya çok çeşitli etnik kültürlerden meydana gelmektedir. Bu sebeple dini açıdan bir çeşitlilik söz konusudur. Malezya’da halkın yarısından fazlası Müslüman’dır sayı olarak ikinci büyük din ise Budizm’dir. Üçüncü sırada ise Hristiyanlık gelmektedir. Malezya’da ayrıca; Hinduizm, Konfüçyüscü, Taoizm, Sihizm, Şamanizm, Bahailik, Animizm gibi dinlere inanan insanlar da bulunmaktadır.

Bahamalar Dini

Bahamalar bir takım adadan oluşmaktadır. Bu adalar topluluğu dini açıdan incelendiğinde halkın büyük çoğunluğunun Protestan Hristiyan’lar tarafından oluşturulduğu görülmektedir. Protestan halkın dışında Bahamalar’da yüzde 14’lük bir nüfusun da Katolik olduğu görülüyor. Kısaca anlatmak gerekirse Bahamalar dini açıdan Hristiyan’ların çoğunlukta olduğu bir yerdir diyebiliriz.

Mauritus Dini

Mauritus’da yaşayan halkın büyük çoğunluğunu Hinduizm’e inanan insanlar oluşturmaktadır. Mauritus’da yaşayan Hinduların halka oranı yüzde 48,5’dir. Ülkede Hinduizm’e göre çeşitli dini ritüeller gerçekleştirilmekte ve bu günler dini tatil olarak ilan edilmektedir. Mauritus’da Hindu halkın yanı sıra; Hristiyan ve Müslüman nüfus da bulunmaktadır. Hristiyanlar ülke nüfusunun yüzde 32,7’lik kısmını oluşturuken, müslümanların oranı yüzde 17,3’dür. 

Honduras Dini

Honduras dini açıdan bakıldığında; nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Roma Katolik Klisesine bağlı Katolikler oluşturmaktadır. Hristiyanlık dininin dışında azınlık oranda; Müslüman, Budist, Yahudi ve Rastafaryan’da Honduras’ta yaşamaktadır.

Katar Dini

Katar nüfusunun büyük bir bölümü Müslüman’dır. Nüfusun yüzde 67’si Müslüman’lardan oluşmaktadır. Müslüman nüfusun büyük bir çoğunluğu da Sünni’dir. Ayrıca Katar’da yüzde 13’lük bir oranla en büyük ikinci din Hinduizm’dir. Hindulardan sonra sırası ile; Hristiyanlık ve Budistlik diğer dinler arasındadır.

Mali Dini

Mali halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman’dır. Büyük bir çoğunluğunun Sünni olduğu müslümanla’ın Mali nüfusuna oranı yüzde 97’dir. Katoliklerin ve Protestanların oluşturduğu Hristiyan kesimin nüfusa oranı ise yüzde 3’dür. Çok küçük bir azınlık grubun ise Afrika yerel dinlerine inandığı bilinmektedir. Mali’de din ve inanç özgürdür. Mali halkının dini, dinlerine olan bağlılığı hiç bir zaman sorgulanmamakta ve Devlet tarafından her din ve dine inanan kişi eşit muamele görmektedir.

Uganda Dini

Uganda halkını dini açıdan incelediğimizde büyük çoğunluğun Hristiyan olduğunu görmekteyiz. Yüzdelik oranda baktığımızda bu oran yüzde 85’dir. Ayrıca Uganda’da yüzde 12 oranında Müslüman da yaşamaktadır. Müslümanların çoğunluğu Sünni mezhebine bağlıdır. Afrika yerel dinlerine inanan halkın nüfusa oranı ise yaklaşık yüzde 1’dir.

Irak Dini

Irak nüfusunun yüzde 70’ini araplar, yüzde 20’sini kürtler ve yüzde 10’unu ise Türkmen, süryani ve bazı etnik azınlıklar oluşturmaktadır. Irak dini açıdan bakıldığında ise yüzde 97’lik kesimin müslüman, yüzde 3’lük bir azınlığın ise diğer dinlere inandığını görüyoruz. Ayrıca Irak nüfusunda büyük çoğunluğa sahip olan müslümanların da yüzde 60’ı şii, yüzde 40’ı ise sünnidir.

Karadağ Dini

Karadağ inançlarına son derece bağlı bir halktan oluşmaktadır. Ortadoks Hristiyan’lar Karadağ’da çoğunluk sayıdadır. Ayrıca bunun yanı sıra ülkede Katolik’ler ve Müslüman’lar da yaşamaktadır. Ülkede Müslüman nüfus; Slavik Müslüman’lar ve Arnavutluk Müslüman’ları olarak iki gruba ayrılmaktadır. Karadağ’da yaşayan yüzde 1,24’lük azınlık ise ateisttir. Kısacası Karadağ dini açıdan incelendiğinde; Hristiyanların çoğunlukta olduğu, azınlık sayıda Müslüman ve ateist grupların yaşadığı bir yerdir.

Etiyopya Dini

Etiyopya’ya dini anlamda baktığımızda bir kaç farklı dinin benimsendiğini görüyoruz. Etiyopya halkının yüzde 67,2’si Hristiyan’lığı benimsemiştir. Hristiyanlık Etiyopya’da en çok kişinin mensup olduğu dindir. Ülkede en büyük ikinci din ise; Müslümanlık’tır. Ayrıca Hristiyan kesimin; yüzde 43,5’i Ortadoks, yüzde 18,5’i Protestan ve yüzde 0,7’si Katolik mezheplerine yönelmiştir.

Moğol Dini

Moğollarda ülkenin yüzde 97’lik çok büyük bir çoğunluğu Tibet Budizmi’ni benimsemiş ve dini açıdan budisttir. Ülkenin güney doğusunda azınlık halde Kazak halk yaşamaktadır. Kazaklar Müslüman’lığı benimsemiştir. Moğolistan’da diğer azınlık dinler ise; Hristiyanlık ve Şamanizm’dir.

Şili Dini

Şili dini inanışlar bakımından oldukça özgür bir ülkedir. Şili’de yaşayan nüfusun yüzde 70’i Katolik’tir. Agnostiklerin ve ateistlerin ülke nüfusuna oranı ise yüzde 25 düzeylerindedir. İnanç özgürlüklerinin yaşandığı Şili’de farklı mezheplere ait kiliseler bulunmaktadır.

Ruanda Dini

Ruanda dini açıdan Hristiyan bir toplumdur. Hristiyan olanların sayısı oldukça fazladır. (Nüfusun yüzde 93,4’ü) Hristiyan kesimin yüzde 49,5’ini Katolik’ler, yüzde 39,4’ünü Protestan’lar, yüzde 4,5’luk kısmını da diğer Hristiyan mezheplerine bağlı insanlar oluşturmaktadır. Ruanda’da Müslüman halkın nüfusa oranı ise yüzde 1,8’dir. Bunların dışında Ruanda’da yerel dinlere inanan çok az sayıda bir azınlık mevcuttur.

İrlanda Dini

İrlanda nüfusuna dini açıdan bakıldığında Hristiyan sayısının fazla olduğu gözümüze çarpmakta. Nüfusun yüzde 78’i Katolik, yüzde 2,6’sı da Protestan. İrlanda’da hiç bir dine inanmayanların sayısı ise yüzde 9,8 oranında. Yani kısacası İrlanda dini açıdan Hristiyan’ların çoğunlukta olduğu bir toplum.

Porto Riko Dini

Porto Riko halkı dini açıdan Hristiyan’lığı benimsemiştir. Halkın büyük bir kısmı Hristiyan’dır. Hristiyan’ların; yüzde 56’sı Katolik, yüzde 33’lük kısmı ise Protestan’dır. Geri kalan Hristiyan’lar ise farklı mezheplere sahiptir.

Jamaika Dini

Jamaika farklı etnik kültürlerin bir araya geldiği bir yerdir. Ülkenin çoğunluğu Hristiyan’dır. Jamaika’da dinsel açıdan Hristiyanların dışında ruhani güçlere inananların sayısı da oldukça fazladır. Kısacası Jamaika dini açıdan Hristiyan halkın çoğunlukta olduğu bir toplumdur.

İsrail Dini

İsrail’de yaşayan halkın büyük çoğunluğunu Yahudi olduğunu düşünen insanlar oluşturmaktadır. Fakat ben İsrail’lilerin her hangi bir kutsal dine mensup olduklarını düşünmüyorum. Çünkü; hiç bir dinde suçsuz çocukların öldürülmesi, kadınların dövülmesi ve öldürülmesi, insanlara işkence yapılması geçmez. Neyse konumuza dönecek olursak İsrail’de azınlık oranda Müslüman ve Hristiyan’da yaşamaktadır.

Tacikistan Dini

Tacikistan’da resmi bir din yoktur. Ülkede yaşayan halkın büyük bölümü müslümandır. Müslüman halk nüfusun yüzde 98’lik bir kısmını temsil etmektedir. Müslümanların büyük bir kısmı Sünni ve Hanefi mezhebine mensuptur. Azınlıkta kalan bir kısmı ise Şii’dir. Tacikistan’da nüfusun geri kalan yüzde 2’lik kısmı ise; Hristiyan, budist, zerdüştler oluşturmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Dini

Kuzey Kıbrıs dini açıdan müslümanlığın yaygın olduğu bir yerdir. Kuzey Kıbrıs nüfusunun yaklaşık yüzde 99 luk kesimi müslümandır. Bunun dışında azınlık sayıda ortadoks ve katolikler bulunmaktadır. Kıbrıs’ta görev yapacak din görevlileri Türkiye’den gitmektedir.

Litvanya Dini

Litvanya’da halkın büyük bir çoğunluğu Hristiyan. Hristiyan olan halkın ise; yüzde 77’si katolik, yüzde 4’lük kısmı ise ortadoks’tur. Litvanya halkı dini inanışlarına bağımlı bir halktır. Litvanya nüfusunda yüzde 6’lık bir kısım ise hiç bir dine mensup değil.

Nijerya Dini

Nijerya’da dini anlamda en çok yoğunluğun olduğu din Müslümanlık’tır. Nijerya nüfusunda müslümanlar yüzde 50’lik bir dilimde yer almaktadır. Nijerya’da ayrıca yüzde 40’lık kesim hristiyan, yüzde 10’luk kesimi de Museviler ve ateistler tarafından oluşmaktadır.

Küba Dini

Küba’da devlet dine pek karışmaz. Dini kurumlar devletten ayrıdır. Küba dini inanç bakımından; nüfusun yüzde 60 oranında katolik ve yüzde 5 oranında protestanlardan oluşmaktadır. Kalan kısım ise bölgeye özgü bir din olan Santeria inancına sahiptir.

Sri Lanka Dini

Sri Lanka çok dinli bir ülkedir. Ülke nüfusunun yüzde 70’lik bir çoğunluğu Budizm’e inanan Budist’lerden oluşmaktadır. Budizm’den sonra en yaygın kabul edilen din ise Hinduizm’dir. Ayrıca Sri Lanka’da azınlık oranda Müslüman halk da mevcuttur.

Brezilya Dini

Brezilya’da dini bakımdan nüfusun yüzde 83’lük kısmı Hristiyan. Hristiyan nüfusu Katolik ve Protestanlar oluşturmakta. Nüfusun yüzde 9’u hiçbir dine inanmıyor. Geri kalan azınlık ise; Müslüman, Yahudi ve diğer dinlere inanan kişilerce oluşmakta.

Fas Dini

Fas’da dini inanış bakımından Müslüman’ların sayısı oldukça fazla. Fas nüfusunun yüzde 99’luk kısmı Müslümanlar tarafından oluşmaktadır. Geri kalan yüzde 1 lik azınlık kesim ise Hristiyan ve Yahudilerden oluşmaktadır.

Kamerun Dini

Kamerun’da nüfusun çoğunluğu Hristiyan. Kamerun’da Hristiyanların mezheplere göre dağılımı ise;
 • Katolik, yüzde 38,4
 • Protestan, yüzde 26,3
 • Ortadoks, yüzde 0,5
 • Geri kalanı diğer Hristiyan mezhepler
Nüfusun yüzde 69,2’sinin Hristiyan olduğu ülkede sayı olarak ikinci büyük din ise Müslümanlık. Müslümanların nüfusa oranı yüzde 20,9.

Gana Dini

Gana dini bakımdan Hristiyan’lığın yaygın olarak kabul edildiği bir yer. Nüfusun yüzde 71,2’si Hristiyan. Hristiyan halkın; yüzde 28,3’ü Pentacosizm, 18,4’ü Protestan, 13,1’i Katolik, 11,4’ü diğer Hristiyan mezheplere sahip kişiler tarafından oluşmaktadır. Ayrıca Gana nüfusunun yüzde 17,6 lık kısmı Müslüman ve yüzde 5,2’side diğer Afrika dinlerine inanmaktadır. Kısaca Gana dini anlamda çoğunluğun Hristiyanlığı kabul ettiği bir ülke.

İsveç Dini

İsveç dini anlamda Hristiyan bir yapıya sahiptir. Protestan, Ortadoks ve Katolik Hristiyanların yanısıra ülkede; Müslümanların sayısı da oldukça fazladır.

Lübnan Dini

Lübnan dini bakımdan oldukça renkli bir ülke. Ülke nüfusunun yüzde 54’ünü müslümanlar oluşturmakta. Müslüman halkı Şii ve Sünniler oluşturmakta. Bunun dışında Lübnan halkının yüzde 40’ını Hristiyanlar oluşturuyor. Ayrıca azınlık olarak ülkede; Dürziler, Yahudiler ve Hindular yaşamakta. Neden renkli dediğimize gelince; Lübnan’da 18 den fazla inanış mevcut. 
Kısaca Lübnan dini açıdan; Müslümanların ve Hristiyanların çoğunlukta olduğu bir ülke.

Kenya Dini

Kenya’da genel anlamda nüfusun çoğunluğunun inandığı din Hristiyanlık’tır. Nüfusun yüzde 82,5 ‘i Hristiyandır.
Hristiyan olan halkın da; yüzde 23,3’ü katolik, yüzde 47,4’ü protestan ve geri kalan yüzde 11,8’lik kısmı da diğer mezheplere mensuptur. Kenya’da Hristiyan’lıktan sonra en çok inanılan din Müslümanlık’tır. Kenya nüfusunun yüzde 11,1 lik kısmı Müslüman’dır. Azınlıkta kalan bir kısım ise; çeşitli yerel dinlere ve hiç bir dine inanmayanlar oluşmaktadır.
Kenya dini kısaca; çoğunluğunun Hristiyanlığı benimsediği bir ülkedir. Ülkede sayı bakımından ikinci din ise Müslümanlıktır.

İsviçre Dini

İsviçre’de resmi olarak benimsenmiş bir din yoktur. Nüfusun çoğunluğunu Hristiyan’lar oluşturmaktadır.
Hristiyan kesimin yüzde 71’i Katolik, yüzde 38’i Reformcular, yüzde 26’sını da Ortadokslar oluşturmaktadır. Ülkede azınlık olarak da; Müslüman, Yahudi, Budist ve Hindu halk bulunmaktadır.
İsviçre dini bakımdan kısaca; Hristiyanların çoğunlukta olduğu bir ülkedir ve resmi olarak benimsenmiş bir din bulunmamaktadır.

Macaristan Dini

Macaristan dini açıdan Hristiyan bir ülkedir. Ülkede yaşayan halkın büyük bir çoğunluğu Hristiyan ve bunların çoğunluğuda Katolik’tir. Bunların yanı sıra Macaristan’da Kalvinizm ve Luteryen halk da mevcuttur. Azınlık olarak Macaristan’da dini inancı Ortadoks Hristiyanlar ve Yahudiler de bulunuyor.
Kısacası Macaristan dini açıdan; Katolik Hristiyanların çoğunlukta olduğu bir ülke.

Bulgaristan Dini

Bulgaristan dini anlamda nüfusun çoğunluğunun Hristiyan olduğu bir ülkedir. Bulgaristan’da Hristiyan inancına sahip halkın büyük bir çoğunluğu Ortadoks’lardan oluşmaktadır.
Hristiyan’lıktan sonra Bulgaristan’da en çok inanılan din Müslümanlık’tır. Bulgar Müslüman halka Pomak denir. Bu iki dinden sonra nüfusun geri kalan yüzde 0,91’i Musevi ve yüzde 0,29 Gregoryan’dır. 

Endonezya Dini

Endonezya Dünya’nın en kalabalık Müslüman ülkesidir. Endonezya aynı zamanda nüfus bakımından Dünya’nın en çok nüfusa sahip dördüncü ülkesidir.
Endonezya dini açıdan sadece müslümanlara ev sahipliği yapmıyor. Aynı zamanda Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm ve Konfüçyanizm gibi farklı inançlara sahip halklara da ev sahibi. Endonezya halkının yüzde 87,18 lik bölümü müslüman. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Daha öncede belirttiğim gibi Dünya’da en çok müslümanın yaşadığı ülke Endonezya.
Endonezya dini açıdan; Müslüman, Hristiyan, Hindu, Budist ve Konfüçyanizm inançlarına sahip insanlar tarafından oluşan bir ülke.

Mısır Dini

Mısır’da yaygın olarak inanılan din Müslümanlık’tır. Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu Sünni’dir. Mısır dini açıdan yüzde 90 Müslüman, yüzde 9 kıptilerden oluşmaktadır. Burada yaşayan kıptiler; İskenderiye Kıpti Ortadoks Klisesi’ne bağlıdırlar. Kıptilerin kökenleri eski mısıra dayanır, unutulmaya yüz tutmuş kendilerine ait bir dilleri vardır.

Singapur Dini

Çok farklı ırkların yaşadığı Singapur’da haliyle inanılan farklı dinler mevcut. Singapur’da yaşayan halkın büyük çoğunluğunu Çinli’ler oluşturmakta. Bu sebeple; Singapur dini inanç bakımından budist, hristiyan, konfüçyüsçü, taoist gibi inançlara inananların sayısı oldukça fazla.
Singapur halkının yüzde 33’ü budist, yüzde 18’i hristiyan, yüzde 15’i müslüman, yüzde 17’sida hiçbir dine inanmayanlardan oluşuyor. Geri kalan küçük bir kesim hindu ve folk inançlarına sahip.

Makedonya Dini

Makedonya’ya dini açıdan baktığımızda; yaşayan nüfusun büyük çoğunluğunu ortadoks hristiyanlar oluşturmaktadır. Yüzde 64,7 lik bu kesim Makedonya ortadoks klisesine bağlıdır. Diğer hristiyanlar yüzde 0,37 lik kesimi temsil etmektedir. Yüzde 33,3 lük diğer kesim ise müslümandır.
Müslüman kesimin çoğunluğunu; Türkler, Arnavutlar ve Romanlar oluşturur.Makedonya’da 1842 klise ve 580 adet cami bulunmaktadır.

Nepal Dini

Nepal dini anlamda hinduizm ve budizm dinlerine mensup insanların yaşadığı bir yerdir. Nepal’de yaşayan halkın yüzde 81,3 ü hindu inancına sahipken, yüzde 9 luk bir kısmı ise budist bir dini inanca sahiptir. Budistler için kutsal bir mekan olduğuna inanılan Lumbini şehride Nepal’de bulunmaktadır.

Sırbistan Dini

Sırbistan anayasalarına göre halk dini anlamda tamamen özgür. Sırbistan dini açıdan bakıldığında Hristiyan halkın çoğunlukta yaşadığı bir ülke. Sırbistan nüfusunun yüzde 85 ini Ortadokslar, yüzde 6 sını katolikler ve yüzde birlik kısmını protestan hristiyanlar oluşturuyor.
Sırbistan’da müslümanların nüfusa oranı ise yüzde 3. Nüfusun geri kalan küçük bir kısmı ise musevi, ataist ve diğer dini inançlara mensup.

Haiti Dini

Haiti aslında pek bilinen bir yer değildir. Haiti dini ise biraz karmaşıktır. Haiti nüfusunun büyük bir kesimi Vudu (Voodoo) inancına sahiptir. Haiti dini bakımdan tam anlamıyla büyücülükle uğraşan insanlarla dolu bir yer.
Haiti’de yaşayan Afro halkın büyük bir kısmı büyücülükle geçimini sağlar, büyü ile ilgili kendilerince ayinler yaparlar ve hatta söylentilere göre bu ayinlerde insan kurban ederler. 

Maldivler Dini

Maldivler şüphesiz gezilmesi gereken Dünya’nın cennet köşelerinden birisi. Maldivler dini inanç bakımından Müslüman bir ülke. Maldivlerde halkın yüzde 97’si Müslüman.
Maldivler halkının dini inancı uzun yıllar öncesinde budizmdi. Arap gezgin Al-Bar Bari nin Maldivler’e gitmesi ve Müslümanlığı yayması sayesinde halkın çok büyük bir kısmı Müslüman olmuştur.

Venezuela Dini

Venezuela dini açıdan Hristiyanlığı benimsemiş bir ülkedir. Venezuela dini inancında nüfusun büyük bir çoğunluğu; Güney Amerika’da bulunan ülkelerin çoğunda olduğu gibi Roman Katolik Klisesine mensuptur.
Venezuela’da Hristiyanların geri kalanı olan yüzde 16 lık kesim ise Protestandır. Venezuela nüfusunun yüzde 3 lük kesiminin dini inancını Müslüman, yahudi ve budistlerden oluşurken, yüzde 9 luk bir kesim ise; ateist, agnostik ve yerel dini inançlara mensuptur.

Tanzanya Dini

Tanzanya dini anlamda; Müslüman, Hristiyan ve diğer yerel dinleri benimsemiş bir nüfusa sahiptir. Tanzanya’da yaşayan nüfusun yaklaşık üçte ikilik kısmı Hristiyan, üçte birlik kesim ise Müslüman’dır. Geriye kalan çok az bir nüfus ise yerel dinlere sahip olanlar ve hiç bir dini inancı olmayan kişilerden oluşmaktadır.

Kazakistan Dini

Kazakistan dini anlamda Müslümanlığı benimsemiştir. Kazakistan nüfusunun yüzde 70 ‘li kesimi Müslümandır. Kazakistan’da resmi bir din yoktur. Nüfusun yüzde 26 ‘lık bir kesimi ise Hristiyandır. Kazakistan’ da nüfusun büyük bir çoğunluğu bu iki dine mensuptur. Geri kalan yüzde 4 ‘lük kesim ise budist, yahudi ve hiç bir dine mensup olmayan kişiler tarafından oluşmaktadır.

Filipinler Dini

Filipinler dini olarak Hristiyanlık dinine yönelmiş bir millettir. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre Katolikler nüfusun yüzde 82,9 ‘unu, Protestanlar ise nüfusun yüzde 5 ‘ini kapsamaktadır. Nüfusun yüzde 2 ‘lik kısmı ise geleneksel dini inançlara sahiptir. Filipinler’de bu kesimin içinde Sünni İslam dinine sahip olan kişilerin sayısı çoğunluktadır.